Kosiński Krzysztof
Z historii pijaństwa w czasach PRL : „peerelowskie” wzory picia alkoholu