Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 17 (1972)