Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 31 (1990)