Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)