Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1964) - opis nr 87/64

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Osetowska, Ewa Prof.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1964

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe - krwotoki, tętniaki

Abstract:

Brzeg ogniska zawiera dość liczne poszerzone naczynia o grubych szklisto-włóknisto zmienionych ścianach.Przy niektórych naczyniach widoczne duże skupiska makrofagów. Takież skupisko, bez widocznego związku znaczyniem, leży w obrębie zwojów podstawy; tylko część tych makrofagów zawiera niewielkie ilości hemosyderyny. Obraz mikroskopowy świadczy o wtórnym wylewie do uprzednio rozmiękającej tkanki /być może o typie status lacunaris/.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: