Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 2/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Markiewicz, D. dr

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe - krwotoki, tętniaki

Abstract:

W preparacie z płata skroniowego obejmującym trzy ogniska, prawie wyłącznie w substancji białej stwierdzono liczne, koliste krwotoki przynaczyniowe. W otoczeniu ognisk krwotocznych widoczne było przerzedzenie utkania tkankowego z odpowiadającym zblednięciem w barwieniu na mielinę, oraz zmniejszenie elementów glejowych z równoczesnymi zmianami progresywnymi aż do form tucznych astrogleju. Poza tym stwierdzono obecność grudek hemosyderyny leżących śródkomórkowo i śródtkankowo. Na obwodzie opisanych zmian widoczna była rozlana proliferacja gleju. Drobne ognisko krwotoczne utworzone ze zlania się kolistych okołonaczyniowych krwotoków stwierdza się w substancji białej płata czołowego, bocznie od putamen. W putamen i we wzgórzu obserwowano nasilone zmiany włókniste i szkliste. W otoczeniu miażdżycowo zmienionych naczyń, zwłaszcza w putamen i we wzgórzu obecne były drobne martwice przynaczyniowe. W korze czołowej, skroniowej, jadrach podstawy, wzgórzu i jądrach podwzgórza widoczne były duże ubytki komórkowe. W komórkach kory i prążkowiu miały miejsce wybitne zmiany ischemiczne, a we wzgórzu i jądrach podwzgórza duże zwyrodnienie tłuszczowe. Obserwowano wyraźne cechy obrzęku. W oponach i przestrzeniach podoponowych obecna była zhemolizowana krew i grudki hemosyderyny.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: