Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 168/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Osetowska, Ewa Prof. dr med.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe - anoksja

Abstract:

Stosunkowo największe zmiany występują w korze w postaci opustoszeń komórkowych, komórek sklerotycznych,form ischemicznych. Najbardziej dotknięta wydaje się kora potyliczna.W pozostałych okolicach uderzająopustoszenia w warstwie III i V.W pniu i śródmózgowiu, jak również w móżdżku zmiany znacznie mniej nasilane. W zwojach podstawy, w putamen,przerzedzenia tkankowe przy naczyniach, małych i średnich, tworzą obraz stanu sitowatego. Jądra thalamus zachowane względnie dobrze.Glej nie reaguje. W naczyniach dość mocno zaawansowane zmiany stwardnieniowe.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: