Title:

Lokalny układ renina-angiogestyna-aldosteron (RAAS) w kontroli ciśnienia tętniczego i funkcji nerek-potencjalna antyhipertensyjna rola peptydów z nasion rzepaku u szczurów w narkozie

Creator:

Roszkowska-Chojecka, Malwina Monika

Contributor:

Kompanowska-Jezierska, Elżbieta ( Promotor) ; Walkowska, Agnieszka (Promotor pomocniczy)

Publisher:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Place of publishing:

Warszawa ; Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Bibliogr. zawiera 233 pozycji ; 179 s. : il., wykr. ; 30 cm

Degree name:

doktor

Level of degree:

2

Degree discipline :

biologia medyczna

Degree grantor:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Subject and Keywords:

Terapia nadciśnienia tętniczego ; Nadciśnienie ; Chymaza ; Chymostatyna ; Kaptopryl ; Angiotensyna II

Abstract:

Celem pracy było połączenie precyzyjnych technik pomiarowych parametrów fizjologicznych z oznaczeniem parametrów biochemicznych ( poziom Ang II w tkankach i osoczu), co umożliwiło szersze spojrzenie na rolę chymazy i innych enzymów wrażliwych na chymostatynę w rozwoju nadciśnienia tętniczegp w różnych modelach nadciśnienia u szczura. Okrślono także in vivo udział tych enzymów w powstowaniu Ang II w tkankach oraz w osoczu. W doświadczeniach ostrych przeprowadzonych w narkozie wykorzystano następujące modele ciśnienia: genetyczny model nadciśnienia w dwóch fazach rozwoju choroby ( 7-tygodniowe szczury w fazie rozwoju nadcieśnienia , SHR 7 oraz 16-tygodniowe zwierzęta z utrwalonym nadciśnieniem, SHR 16) sodozależny (UNH HS) , naczyniowo-nerkowy ( tzw. model Goldblatta, 2K1C). Sprawdzono in vivo efekty jednoczesnego blokowania ogólonoustrojowego układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) oraz tkankowych układów lokalnych oraz rolę peptydów z nasion rzepaku o potencjalnym hipotensyjnym dziłaniu na ciśnienie tętnicze krwi i funkcję nerek u szczurów SHR. Jak wykazały nasze badania in vivo , jednoczesne blokowanie obu układów RAAS , tych zależnych od aktywności ACE i enzymów wrażliwych na chymostatynę ( tkankowe RAAS) może dać zdecydowanie lepsze wyniki w terapii nadciśnienia tętniczego.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Source:

IMDiK PAN, sygn. ZS 360 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: