Wróblewski Jarda T.
Regulacja aktywności i wewnątrzkomórkowego rozmieszczenia heksokinazy mózgu