Czerwosz Leszek
Burza. Bez nadziei. Utrata zasięgu...