Object structure
Title:

An abundant apeearrance of the helleborine Epipactis latifolia in the Białowieża Primeval Forest

Creator:

Adamowski, Wojciech

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

21 cm ; ilustracje, bibliografia na stronie 74 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Białowieża Primeval Forest ; Białowieża Forest -- botany ; orchids ; helleborine ; Orchidaceae ; Epipactis helleborine ; Epipactis latifolia

References:

Bernacki L. 1988. Kruszczyk Schmalhausena Epipactis x schmalhauseni, nowy gatunek polskiej części Tatr Zachodnich. Chrońmy przyr. ojcz. 44, 1: 80-87.
Błoński F., Drymmer K., Ejsmond A. 1888. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej odbytej po Puszczy Białowieskiej w lecie 1887 r. Pam. fizyograf., 8: 59-155.
Faliński J. B. 1968. Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. PWRiL. Warszawa.
Graebner P. 1918. Die pflanzengeographischen Verhältnisse von Bialovies. Bialov. deutsch.Verv, 4: 219-250.
Graebner P. fil. 1925. Beiträge zur Flora des Urwaldes von Bialovies. Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Berlin 10,3: 115-236.
Hamel G., Walther H. 1986. Orchideen. Bildtafeln mitteleuropäischer Arten, Formen und Basterde. II. G. Fischer Verlag, Jena.
Kwiatkowska A. J., Symonides E. 1978. Metody pomiaru zagęszczenia roślin wyższych. Wiad. Ekol., 25, 2: 127-143.
Nikolaeva V. M., Zefirov B. M. 1971. Flora Belovežskoj Pušči. Uradzaj Minsk.
Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Państw. Rada Ochr. Przyr., Monografie. Poznań.
Procházka F., Velisek V. 1983. Orchideje naši přirody. ČSAV Akademia. Praha.
Rossi W. 1988. Native Orchids in the Main Archeological Sites of Rome. W: 31 International Symposium: Spontaneous Vegetationin Settlements. Frascati.
Sokołowski A. W. 1968. Rośliny naczyniowe nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Fragm. Flor. et Geobot., 14, 2: 129-150.
Sokołowski A. W. 1977. Rezerwaty przyrody: białostockie, łomżyńskie, suwalskie. KAW Warszawa.
Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. et Geobot., 27, 1—2: 51—131.
Sundermann H. 1975. Europäische und mediterrane Orchideen. Brücke-Verlag K. Schmersow Hildesheim.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

46

Issue:

6

Start page:

67

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: