Object structure
Title:

The plant communities of Biała Góra (The White Mountain) near the town of Tomaszów Lubelski as the habitat of rare vascular plants

Creator:

Czarnecka, Bożenna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 22 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Biała Góra

References:

Buraczyński J. 1981. Roztocze. Woj. Ośr. Inform. Turyst., Lublin.
Czarnecka B., Kucharczyk M., Mirek Z. 1993. Senecio umbrosus Waldst. et Kit. - starzec cienisty. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.
Karczmarz K., Sałata B. 1984. Nowy dla flory polskiej gatunek - Senecio umbrosus W. et K. Ann. UMCS C, 39: 37-43.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mirek Z. 1991. Starzec cienisty Senecio umbrosus - nowy gatunek we florze Polski i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 4: 44-47.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.) 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

16

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: