Object structure
Title:

Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Otęska-Budzyn, Janina

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

geological heritage ; geology

References:

Alexandrowicz Z. 1994. Zielone światło dla ochrony dziedzictwa geologicznego Europy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 4: 81-83.
Jakubowski K. 2003. Geological heritage and museums - traditions and new challenges. W: Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe (A. Ber, Z. Alexandrowicz - red.): 32. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Janiec B. 1992, Ochrona źródeł na Roztoczu. Ann, UMCS, sec. B, 47: 189-214.
Mikita K., Pyzalska A. 2002. Aktywne metody edukacji ekologicznej w terenowej bazie edukacji ekologicznej "Zielona Szkoła" na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. W: Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce (J. K. Kurowski, P. Witosławski - red.): 82-84. Kat. Geobot. i Ekol. Roślin Uniw. Łódzkiego, Łódź.
Obszary chronione w Polsce. Mapa 1 : 250 000; 2002; Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Ochrona przyrody w Polsce. Encyklopedia multimedialna. 2002. Region. Ośr. Eduk. Ekol., Kraków.
Otęska-Budzyn J. 1992. Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi. Ochr. Przyr. 50, cz. I: 129-169.
Otęska-Budzyn J. 1994. Europejska Asocjacja na rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicznego (skrót regulaminu). Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 4: 83-86.
Otęska-Budzyn J. 2004. Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona. W: Grzegorczyk M. (red.) Akademia Ochrony Przyrody. IOP PAN, OSF WT PAT, Kraków, s. 43-45.
Patzak M., Edger W. 1998. UNESCO GEOPARK. A new Programme - a new UNESCO lebel. Geologia Balcanica 28, 3-4: 33-35.
ProGEO - the European Association for the Conservation of the Geological Heritage. Wydawn. Countryside Council for Wales, Cardiff.
Rajchel L. 1997. Źródło św. Jana z Kęt. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 5: 70-76.
Skoczylas J. 1995. Geologia a historia kultury materialnej w Wielkopolsce. Przegl. Geol. 43, 3: 337-340.
Walczak M. i in. 2001. Obszary chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środ., Warszawa.
Wimbledon W.A.P. 1999. GEOSITES - an International Union of Geological Sciences initiative to conserve our geological heritage. W: Alexandrowicz Z. (ed.) Representative geosites of Central Europe. Proc. of Central Europe working group. Pol. Geol. Inst. Spec. Papers 2: 5-8. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Start page:

195

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: