Object structure
Title:

Delta of Middle Nida - actual stage and perspective of conservation

Creator:

Korzeniak, Joanna ; Zając, Katarzyna ; Zając, Tadeusz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 45-46 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Nida ; Niecka Nidziańska

References:

Ćmak J. (red.) 1983. Studium ochrony środowiska i krajobrazu rzeki Nidy na odcinku od Motkowic do ujścia Mierzawy. Mpis, Archiwum PK Ponidzia, Kielce.
Ćmak J. 1988. Występowanie i rozmieszczenie ryb, ptaków i ssaków w Niecce Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN, 16: 113-152, Kraków.
Denisiuk Z. 1976. Łąki północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae A, 13: 7-100.
Eagleson P. S. 1978. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Gordon N. D., McMahon T. A., Finlayson B. L. 1992. Stream hydrology. An Introduction for Ecologists. Wiley, New York, USA.
Ilnicki P. (red.) 1987. Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i gospodarki wodnej ne terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych. PIOŚ, Warszawa.
Lipka K. 1978. Zanikanie torfowisk dawno zmeliorowanych w okolicach Rudnika nad Sanem, Leżajska i Przeworska. Roczn. Nauk Roln. F, 79: 95-127.
Okruszko H., Oświt J. 1980. Opinia do opracowania wykonanego przez zespół rzeczoznawców SJiTWM NOT, pod kierunkiem dra hab. F. Zawistowskiego nt. "Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na odc. Motkowice-Pińczów." Przyrodniczo-gospodarcza ekspertyza naukowa ze wskazaniem celów melioracji. Falenty 1980.
Prończuk J., Pawłat H. 1978. Przewidywane skutki melioracji w dolinie rzeki Nidy na odcinku Pińczów-Motkowice. Mpis, Archiwum Urz. Woj., Kielce.
Słomiński S. 1963. Poradnik łąkarza. Zagospodarowanie łąk i pastwisk. PWRiL, Warszawa.
Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski, wykaz gatunków i rozmieszczenie. PWN Warszawa.
Zając T. 1994. Znaczenie łąk i obszarów podmokłych dla ornitofauny w Polsce - dolina Nidy. Raport dla IUCN-Poland, Warszawa.
Zawistowski F. z Zespołem SJiTWM NOT 1979. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na odcinku: Motkowice-Pińczów. Przyrodniczo-gospodarcza ekspertyza naukowa ze wskazaniem celów melioracji, Warszawa 1978/79.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

51

Issue:

5

Start page:

27

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: