Object structure
Title:

The problems of the protection of biocoenoses on glades in the mountain forest zone of the national parks in the Polish Carpathians

Creator:

Michalik, Stefan

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1986

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 26-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bazyluk W., Liana A. 1982. FaunabBezkręgowców na łąkach. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 352—355.
Dyduch-Falniowska A. 1984. Wpływ pasterstwa na malakofaunę dolnoreglowych polan tatrzańskich. W: Wpływ pasterstwa na środowisko polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w archiwum TPN.
Dziewolski J. 1974. Lasy Pienińskiego Parku Narodowego. Chrońmy przyr. ojcz. 30, 6: 22-29.
Kaźmierczakowa R., Kusińska M., Kwiatkowska A., Poznańska Z., Rams B. 1984. Produktywność runi łąkowej wybranych polan reglowych Tatr. W: Wpływ pasterstwa na środowisko polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w archiwum TPN.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym — Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Klimek K. 1984. Raport końcowy z realizacji tematu "Wpływ kulturowego wypasu owiec na środowisko przyrodnicze polan śródleśnych w Tatrach." Maszynopis w archiwum TPN.
Kosior A. 1984. Wpływ wypasu owiec na skład gatunkowy i zagęszczenie trzmieli. W: Wpływ pasterstwa na środowisko polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w archiwum TPN.
Kotańska M. 1977. Sezonowe zmiany roslinności i tendencje sukcesyjne w płacie zespołu Hieracio-Nardetum strictae w Gorcach (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot., 5: 71-109.
Kuśka A. 1984. Wpływ wypasu owiec na skład gatunkowy i strukturę zgrupowań ryjkowców polan śródleśnych. W: Wpływ pasterstwa na środowisko polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w archiwum TPN.
Michalik S. 1986. Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych polskich Karpat. Chrońmy przyr. ojcz. 42, 4: 19-29.
Woyciechowski M. 1984. Wpływ wypasu na myrmekofaunę polan w latach 1981-1984. W: Wpływ pasterstwa na środowisko polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w archiwum TPN.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 340-351.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

42

Issue:

5

Start page:

16

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: