Object structure
Title:

Birds of prey and the Black Stork in the Beskid Sądecki Mountains

Creator:

Stój, Marian

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 44 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

black stork ; Poprad Landscape Park ; Ciconia nigra ; Beskid Sądecki

References:

Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Komitet Ochrony Orłów 1994. Biuletyn 6.
Król W. 1992. Orzeł przedni. Aquila chrysaetos. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, Warszawa.
Kubacki T. 1991. Próba określenia stanu fauny w Popradzkim Parku Krajobrazowym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zwierząt łownych. Maszynopis.
Makomaska-Juchiewicz M. 1995. Zagrożone i rzadkie gatunki wyższych kręgowców w systemie europejskich ostoi przyrody w Polsce. Maszynopis.
Profus P. 1994. Black Stork - Ciconia nigra. In: Bird in Europe: Their Conservation Status(eds G. M. Tucker, M. F. Heath, L. Tomiałojć, F. A. Grimmet). BirdLife International, p. 98-99, Cambridge.
Stój M. 1991. Występowanie i biologia orlika krzykliwego Aquila pomarina w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 1-2: 28-35.
Stój M. 1995. Ekologia rozrodu orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w Beskidzie Niskim. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego - Łódź 14-16 IX 1995, Uniwersytet Łódzki, s. 154, Łódź.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Walasz K., Mielczarek P. red. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991. Biologica Silesiae, Wrocław.
Zając K. 1995. CORINE biotopes, czyli o współczesnym standardzie gromadzenia informacji dla ochrony przyrody w Europie. Chrońmy przyr. ojcz. 51, 4: 11-18.
Zając T. 1992. Ptaki Beskidu Sądeckiego. Chrońmy przyr. ojcz. 48, 1: 27-43.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

4

Start page:

38

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: