Object structure
Title:

The new sites of Carex davalliana in Central Poland

Creator:

Kucharski, Leszek

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 94 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Davall's sedge ; Carex davalliana

References:

Błaszczyk H. 1959. Flora powiatu włoszczowskiego. Fragm. Flor. et Geob. 5, 1: 47-96.
Fagasiewicz L. 1959. Notatki florystyczne. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. ser. 2, 6: 53-56.
Hereźniak J. 1972. Zbiorowiska roślinne doliny Widawki. Monogr. Bot. 35: 3-160.
Jakubowska-Gabara J. 1989. Nowe stanowiska interesujących gatunków roślin naczyniowych w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym oraz ich zagrożenie pod wpływem inwestycji górniczo-energetycznej. Fragm. Flor. et Geob. 34, 1-2: 3-10.
Witosławski P. 1988. Tofieldia calyculata (L.) Whlb. i inne interesujące gatunki z okolic Bąkowej Góry na Wzgórzach Radomszczańskich. Fragm. Flor. et Geobot. 33, 1-2: 3-10.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN: 87-98, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

4

Start page:

92

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: