Object structure
Title:

Contribution to the history of Bieszczady National Park meadows

Creator:

Korzeniak, Joanna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bieszczady Mountains (Poland) ; Bieszczady National Park ; colonization -- environmental aspect

References:

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1993. Różnorodność nieleśnych zespołów roślinnych kompleksu Wetlina w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczn. Bieszczadzkie 2: 63-79.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1995. Zbiorowiska nieleśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Plan ochrony BdPN. Maszynopis.
Faliński J. B. 1986. Sukcesja roślinna na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotwałej presji antropogenicznej. Cz. I. Wiad. Bot. 30, 1: 25-49.
Krukar W. 1994. Połonina Wetlińska. Zarys monografii. Płaj 9: 93-119.
Kubijowicz W. 1926. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich. Prace Inst. Geogr. UJ, 5.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Pałczyński A. 1962. Łąki i pastwiska w Bieszczadach Zachodnich. Studia geobotaniczno-gospodarcze. Roczn. Nauk Roln. D, 99, PWRiL, Warszawa.
Patoczka P. 1995. Upamiętnienie śladów kultury rusnackiej w Bieszczadach Zachodnich. Roczn. Bieszczadzkie 4: 208-215.
Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. PWN, Poznań.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

6

Start page:

17

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: