Object structure
Title:

Landscape Protection Area "Dobra-Wilkoszyn" in Jaworzno

Creator:

Tokarska-Guzik, Barbara ; Rostański, Adam

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 94-95 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

urban green areas

References:

Jędrzejko K. 1987. Szata roślinna w krajobrazie terenów przemysłowych Wyżyny Śląskiej. Problemy Geograficzne Górnośląsko-Ostrawskiego Regionu Przemysłowego, Materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego:
Rostański A. 1992. Konieczność istnienia i rola obszarów chronionych w rejonach silnie przekształconych przez człowieka. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. WBiOŚ, WNoZ UŚ, 5, Katowice-Sosnowiec.
Tokarska-Guzik B., Rostański A., Herczek A., Gorczyca J. 1993. Dokumentacja przyrodnicza dla utworzonego obszaru chronionego krajobrazu w kompleksie leśnym "Dobra-Wilkoszyn" w Jaworznie. Mpis.
Wika S. 1992. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce i w województwie katowickim w świetle nowej ustawy o ochronie przyrody. W: Kształt. Środ. Geogr. I Ochr. Przyr. Na Obsz. Uprzemysł. i Zurban. WBIOŚ WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec 4: 26-31.
Żarnowiec J., Klama H., Stebel A., Tokarska-Guzik B., Węgierek P. 1992. Dokumentacja dla projektowanego rezerwatu mchów glacjalnych położonego wzdłuż potoku Żabnik na terenie leśnictwa Bukowno obręb Jaworzno-Szczakowa, Nadl. Chrzanów. Mpis.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

89

End page:

95

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: