Object structure
Title:

Numbers and territorial expansion of the breeding population of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Central Europe

Creator:

Profus, Piotr

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 20-22 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Whooper Swan ; Cygnus cygnus

References:

Bauer H.-G., Berthold P. 1997. Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. AULA-Verlag, Wiesbaden.
Berndt R. K., Busche G. 1991. Vogelwelt Schleswig-Holsteins. 3, Neumünster.
Bobrowicz G., Grabiński W., Ranoszek E. 1986. Nowe stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) w Polsce. Ptaki Śląska 4: 80–84.
Celmins A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian bird species. Riga.
Cichocki W. 1996. Rozmieszczenie i liczebność wybranych gatunków ptaków w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1992-1995. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 2, Biologia, 108–112, Kraków–Zakopane.
Ciosek J., Tomiałojć L. 1982. Dzięcioł syryjski, Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehrenb.), ptakiem lęgowym w Polsce. Przegl. Zool. 26, 1: 101–108.
Czapulak A., Witkowski J. 1996. Lęgi łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 11: 153–155.
Czyż S., Woźniak I. 1998. Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego Cygnys cygnus w okolicach Częstochowy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54, 2: 108–109.
Deutschmann H. 1997. Der Singschwan Cygnus cygnus als neuer deutscher Brutvogel. Limicola 11, 2: 76–81.
Devillers P., Roggeman W., Tricot J., del Marmol P., Kerwijn C., Jacob J.-P., Anselin A. 1988. Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique. Bruxelles, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Wrocław.
Glutz von Blotzheim U. N. 1997. Erste Brut der Zitronenstelze Motacilla citreola in der Schweiz und aktueller Stand der Arealexpansion. Orn. Beob. 94, 4: 147–152.
Głowaciński Z., Jakubiec Z., Profus P. 1983. Lęgowa populacja podróżniczka Luscinia s. svecica L. w Tatrach Polskich. Przegl. Zool. 27, 2: 211–217.
Gramsz B. 1986. Północny podgatunek podróżniczka (Luscinia svecica svecica) lęgowy w polskich Karkonoszach. Not. Orn. 27, 1–2: 100–101.
Haapanen A. 1991. Whooper Swan Cygnus c. cygnus population dynamics in Finland. In: Proceedings of the 3rd IWRB International Swan Symposium (eds Sears J., Bacon P. J.). Oxford 1989, Wildfowl Suppl. 1: 137–141.
Haapanen A., Helminen M., Suomalainen H. K. 1973. Population growth and breeding biology of the Whooper Swan, Cygnus c. cygnus, in Finland in 1950–1970. Finnish Game Res. 33: 137–141.
Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (eds) 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & AD Poyser, London.
Kasprzykowski Z., Rzępała M. 1997. Lęgowy łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) pod Ostrołęką. Kulon 2, 1: 68–69.
Kawenczyński K., Koźniewski P., Luniak M. 1976. Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus (L.) na Bagnie Ławki. Przegl. Zool. 20, 1: 109–115.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. (w tekście cyt. KF) 1986. Raport Komisji Faunistycznej o stwierdzeniach w roku 1984. Not. Orn. 27, 3–4: 169–176.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. (w tekście cyt. KF) 1988. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1985 r: Not. Orn. 29: 53–65.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. (w tekście cyt. KF) 1990. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1988 r. Not. Orn. 31: 67–85.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. 1993. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1991 r. Not. Orn. 34, 3–4: 347–358.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. (w tekście cyt. KF) 1994. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1992 r: Not. Orn. 35, 1–2: 157–170.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. 1996. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1995 r. Not. Orn. 37, 3–4: 301–317.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZool. (W tekście cyt. KF) 1997. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w r: 1996. Not. Orn. 38, 4: 291–311.
Königstedt D. G. W., Barthel P. H. 1995. Die Unterscheidung der Schwäne Cygnus. Limicola 9: 289–323.
Leibak E., Lilleleht V., Veromann H. 1994. Birds of Estonia. Tallinn.
Lewartowski Z. 1992. Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus koło Ławska na Nizinie Północnopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 1: 101–102.
Meissner W. 1993. Zimowanie łabędzia niemego (Cygnus olor) i łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985–1986/1987. Not. Orn. 34, 1–2: 39–54.
Meissner W., Skakuj M. 1997. Pierwsze lęgi pliszki cytrynowej Motacilla citreola w Polsce oraz zmiany zasięgu areału lęgowego tego gatunku w Europie. Not. Orn. 38, 1: 51–60.
Sikora A. 1994. Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) – nowym gatunkiem lęgowym na Pomorzu. Not. Orn. 35: 179-180.
Sikora A. 1995. Lęg mieszany łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i łabędzia niemego (Cygnus olor) na Suwalszczyźnie. Not. Orn. 36, 3–4: 368–370.
Tomiałojć L. 1989. Spontanic establishment of northern waterfowl species in temperate Europe: The Barnacle Goose and the Whooper Swan cases? The Ring 138/139: 183–185.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Tucker G. M., Heath M. 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Ser. no. 3), Cambridge U.K.
Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna Doliny Baryczy. Not. Orn. 36, 1–2: 5–74.
Zyska P., Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1990. Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w latach 1985–87. Not. Orn. 31: 113–131.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: