Object structure
Title:

Stations of Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. in the Szaniecki Landscape Park

Creator:

Korzeniak, Joanna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 102 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Szaniecki Landscape Park ; Hierochloë odorata

References:

Falkowski M. (red.) 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa.
Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 1995. Szaniecki Park Krajobrazowy. Informator krajoznawczo-przyrodniczy, Wyd. AUE, Kielce.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Bd. 1. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland - a checklist. Polish BotanicaL Studies. Guidebook, ser. 15, W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków.
Ożarowski A. 1960. Farmakodynamika surowców roślinnych. WPLiS, Warszawa.
Waloryzacja przyrodnicza Szanieckiego Parku Krajobrazowego 1997. Oprac. zbior.: Zając T., (red.), Kalemba A., Kaźmierczakowa A., Korzeniak J., Król W., Kurzyński J., Mielnicka B., Perzanowska J., Pilipowicz W, Solarz W., Urban J., Zając K. Inst. Ochr. Przyr. PAN, maszynopis w ZŚiNPK, Pińczów.
Zając A., Zając M. (red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Inst. Bot. UJ, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

99

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: