Object structure
Title:

Stations of Meripilus giganteus in the Lublin region

Creator:

Flisińska, Zofia

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 116 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Meripilus giganteus ; Fungi

References:

Fijałkowski D. 1972. Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. Lub. Tow. Nauk., Ossolineum, Wrocław.
Kwieciński F. 1896. Roślinność gminy Hańsk. Pam. Fizjogr. 14: 27–61.
Sałata B. 1972. Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym. Acta Mycol. 8: 69–139.
Skirgiełło A. 1976. Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. V. Acta Mycol. 12 (2): 155–189.
Sokół S. 1984. Nowe stanowisko flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus na Wielkiej Czantorii. Chrońmy Przy. Ojcz. 40 (3): 95–97.
Szczepka M. Z. ,Grzegorzek P. 1984. Meripilus giganteus (Pers. ex Fr.) P. Karst. na Wyżynie Śląskiej. Acta Biol. 16, Prace Nauk. UŚ 660: 54–63.
Szczepka M. Z., Sokół S. 1982. Flagowiec olbrzymi – największy grzyb na świecie, jego biologia i wartość użytkowa. Wszechświat 83 (7): 123–127.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

115

End page:

116

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: