Object structure
Title:

A monument specimen of Ulmus glabra in Czarny Dunajec

Creator:

Koczur, Anna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 109 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ulmus glabra ; Czarny Dunajec

References:

Dubiel E. 1982. Pomnikowe drzewa towarzyszące budownictwu sakralnemu w województwie nowosądeckim. Chrońmy przyr. ojcz. 38, 1-2: 29-36.
Korczyńska E. 1952. Bory i puścizny Podhala i Orawy. Prace Zakł. Dendr. i Pomol. w Kórniku, 240-259.
Mańka K. 1953. O przebiegu holenderskiej choroby wiązów (Ceratostomella ulmi [Schw.] Buisman) na terenie m. Poznania. Acta Soc. Bot. Pol. 23: 783-805.
Mańka K. 1992. Fitopatologia leśna. Wyd. 4, PWRiL, Warszawa.
Niezabitowski-Lubicz E. 1922. Wysokie torfowiska Podhala i konieczność ich ochrony. Ochr. Przyr. 3: 26-34.
Nyka J. 1965. Gorce. Sport i Turystyka. Warszawa.
Pacyniak C. 1992. Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik. Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
Rejestr wojewódzki pomników przyrody. Maszynopis, Nowy Sącz (odpis w Urz. Woj. w Krakowie).
Staszkiewicz J., Witkowski Z. 1976. Ziemia Sądecka. Wiedza Powsz. Warszawa.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

55

Issue:

6

Start page:

105

End page:

109

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: