Object structure
Title:

Vegetation changes in the subalpine spruce forest after the mass outbreak of the bark beetle in the Opalone massif in the Tatra Mountains

Creator:

Ambroży, Sławomir

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 88 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tatra Mountains - plants ; bark beetle ; Ips typographus

References:

Ambroży S. 1999. Rola kwaśnej buczyny w wysokich położeniach regla dolnego. Materiały I konferencji leśnej Sękocin Las: Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu, IBL, 65–71, Warszawa.
Bzowski M., Dziewolski J. 1973. Zniszczenia w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowane przez wiatr halny wiosną 1968 r. Ochr. Przyr. 38: 115–154.
Capecki Z. 1982. Masowe wystąpienie zasnui wysokogórskiej – Cephalcia fallenii (Dalm.) Pamphiliidae, Hymenoptera w Gorcach. Sylwan 76 (4): 41–50.
Fabijanowski J. 1962. Lasy tatrzańskie. W: Tatrzański Park Narodowy (red. Szafer W.) Wyd. 2, Zakład Ochr. Przyr., PAN, Kraków: 240–304.
Holeksa J. 1998. Rozpad drzewostanu i odnowienie świerka a struktura i dynamika karpackiego boru górnoreglowego. Mon. Bot. 82: 1–209.
Jaworski A. 1998. Budowa, struktura i dynamika górnoreglowych borów świerkowych w Karpatach, a metody postępowania hodowlanego. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie 56 (332): 37–67.
Kasprowicz M. 1996. Zróżnicowanie i przekształcenia roślinności pięter reglowych masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). Wyd. Sorus, Idee Ekologiczne 9: 1–215.
Korpel Š. 1995. Zasady a pestovne metódy v horských a uosokohorských lesoch Slovenska. W: Pestovanie horských lesov Svajcarska a Slovenska. Technicka Univerzita: 57–122, Zvolen.
Liberak A. 1996. Gdy kornik niszczył tatrzańskie lasy. Tatry 5–6: 20.
Myczkowski S. 1955. Ekologia zespołów leśnych Tatr Polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej związku z pokrywą śnieżną. Ochr. Przyr. 23: 112–203.
Myczkowski S. 1962. Lawiny śnieżne w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 28: 83–109.
Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski (red. Szafer W.) Wyd. 2, PWN: 237–269, Warszawa.
Szymczakowski W. 1962. Owady. W: Tatrzański Park Narodowy (red. Szafer W.) Wyd. 2, Zakład Ochr. Przyr., PAN, Kraków: 441–463.
Trampler T., Mąkosa K., Girżda A., Bąkowski J., Dmyterko E. 1990. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. PWRiL, Warszawa.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

5

Start page:

77

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: