Object structure
Title:

Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony ; Humid meadows in the environs of Czernichów near Cracow deserving protection

Creator:

Zarzycki, Kazimierz

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1958

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 67-68

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Molinietum caeruleae

References:

Braun-Blanquet J. (1951). Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Wien.
Ellenberg H. (1952). Auswirkungen der Grundwasseisenkung auf die Wiesengesellschaften am Seitenkanal westlich Braunschweig. — Angewandte Pflanzensoz. Nr 6.
Filipek M. (1955). Dolina Głuszynki przyszły teren zieleni Wielkiego Poznania. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 15, 5.
Klika J. (1945). Rostlinně sosiologické jednotky slalin a lučnich porostů v Polabi. Vest. Kral. Česke Spol. Nauk, Trida Mat.-Prir. II.
Klika J. (1955). Nauka o rostlinných společenstvech (Fytocenologie). Praha.
Koch W. (1926). Die Vegetationseinheiten der Linthebene. — Jb. St. Gall. Naturwiss. Ges. 61. St. Gallen.
Kobendza R. (1930). Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Planta Polonica 2. Warszawa.
Lambor J. (1954). Stepowienie środkowych obszarów Polski. Prace PIHM. Wydawnictwa Komunikacyjne 34. Warszawa.
Libbert W. (1938). Flora und Vegetation des neumarkischen Plönetales. Verh. Bot. Ver. Brandenburg 78. Berlin.
Matuszkiewicz W. i Matuszkiewicz A. (1956). Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce. Acta Soc. Bot. Polon. 25, 1.
Medwecka-Kornaś A. (1952). Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochrona Przyrody 20.
Motyka J. (1954). Baza paszowa a gospodarka wodna. Kosmos 3, 6/11.
Pawłowski B. (1950). Znaczenie socjologii roślin dla racjonalnej gospodarki człowieka w przyrodzie. Ochrona Przyrody 19.
Pawłowski B. (Rkp.). Zespoły łąkowe i wrzosowiskowe. (Rozdział V w dziele zbiorowym «Roślinna szata Polski» pod red. W. Szafera).
Pawłowski B., Pawłowska S. i Zarzycki K. (w opracowaniu). Łąki kośne Tatr i Podtatrza.
Pawłowski B., Walas J. i współpracownicy. Nie publikowane materiały z doliny górnej Wisły.
Sławiński W. (1949). Molinietum coeruleae Koch (1926) nad Chodlem (Kotlina Chodelska). Ann. UMCS Lublin Sect. E Vol. IV. 8.
Strzemski M. (1954). Czarne ziemie jako wskaźnik odwodnienia kraju. Gospodarka Wodna 2. Warszawa.
Szafer W., Kulczyński S. i Pawłowski B. (1953). Rośliny Polskie. PWN. Warszawa.
Tüxen R. (1937). Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor. Soziol. Arbeitsgemeinschaf. Niedersachsen 3, Hannover.
Tüxen R. (1954). Pflanzengesellschaften und Grundwasser-Ganglinien. — Angewandte Pflanzensoz. Nr 8.
Valek B. (1954). Půdy porostů Molinia coerulea (W. Koch) v Čechach a jejich vztach k půdám ostatnich rašelinnych porostů. Preslia 26.
Wagner H. (1950). Das Molinietum coeruleae (Pfeifengraswiese) in Wiener Becken. Vegetatio, Vol. II (1949), Fasc. 2—3, den Haag.
Zaręczny S. (1953). Mapa Geologiczna okolic Krakowa i Chrzanowa. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.
Zarzycki K. (1956 a). O zachowanie wilgotnych łąk w dolinie górnej Wisły. Chrońmy przyrodę ojczystą 1.
Zarzycki K. (1956 b). Meadow associations and the ground-water level. Bull. Acad. Polon. Cl. Il Vol. 4 Nr 5.
Zarzycki K. (1956 c). Badania nad wahaniami wód gruntowych ważniejszych zespołów łąkowych doliny górnej Wisły. Gazeta Obserwatora PIHM 5.
Zitti R. (1938). Recherches sociologiques sur le Molinietum mediterraneum de la plaine Languedocienne. S. I. G. M. A. Comm. 66. Bukureşti.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 25

Start page:

49

End page:

69

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: