Object structure
Title:

Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą ; Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała river

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 330-333

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geology ; inanimate nature conservation ; sandstone rocks

References:

Alexandrowicz Z. 1963a. Skałka Fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym (The flysch rock on the hill Żar in the Beskid Mały range). Ochr. Przyr. 29: 255—268.
Alexandrowicz Z. 1963b. Baszta skalna na Żarze w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 2: 45—47.
Alexandrowicz Z. 1963c. Najpiękniejszy zabytek przyrody nieożywionej w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 3: 42—44.
Alexandrowicz Z. 1963d. Skałki fliszowe w rezerwacie „Madohora”. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 6: 47—49.
Alexandrowicz Z. 1964a. Zwalisko skalne na zachodnim stoku Madohory. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 2: 49—52.
Alexandrowicz Z. 1964b. Ruinowe skałki fliszowe w okolicy Krzeszowa. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 3: 48—49.
Alexandrowicz Z. 1964c. „Diabelski Kamień” w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 4: 39—42.
Beeger H. D. 1958. Zu einem Vorkommen von Nadeleisenrz im Elbasandsteingebirge. Jb. Staatl. Mus. Mineral. Geol.: 97—99.
Beyer O. 1912 (1911). Alaun und Gips als Mineralneubildungen und als Ursachen der chemischen Verwitterung in den Quadersandsteinen des sachsischen Kreidegebietes. Ztschr. d. deutsch. geol. Gesell. 63: 429—467.
Bieda F. 1930. Sprawozdanie z badań geologicznych przeprowadzonych w lecie 1929 w okolicy Ciężkowic, ark. Pilzno. Pos. nauk. Państw. lnst. Geol. 27: 24—25.
Bieda F. 1932. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w roku 1931 na ark. Pilzno—Ciężkowice. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 33: 30—32.
Birecki T. 1964. Budowa geologiczna synkliny Bobowej (The geological structure of the Bobowa syncline). Prace geol. Komis. Nauk. Geol. PAN 21. Kraków.
Czarnowski A. 1961. Skałki na Kotylniczym Wierchu. Wierchy 30: 271.
Czarnowski A. 1964. Skały Beskidu Sądeckiego. Wierchy 33: 77—78.
Czeppe Z. 1936. Niezbadane groty na Bukowcu. Młody Geograf 5, 1, (20): 8—11.
Czeppe Z. 1952. Z morfologii Gór Stołowych (Morphology of the Stołowe Mountains). Ochr. Przyr. 20: 236—254.
Drzał M. 1955a. „Kamień” pod Leskiem. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 5: 52—53.
Drzał M. 1955b. Skałki na wzgórzu Wieprzyk Las koło Ciężkowic. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 6: 37—39.
Dudziak J. 1958. W dwudziestolecie utworzenia rezerwatu skalnego „Kamienie Brodzińskiego”. Chrońmy Przyr. ojcz. 14, 5: 34—35.
Dudziak J. 1959. Nowe zabytki przyrody nieożywionej w Beskidzie Śląskim. Wierchy 28: 265—266.
Dudziak J. 1960. Kornuty — rezerwat skalny w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 16, 1: 45—47.
Dudziak J. 1962. Skałki piaskowcowe na Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wszechświat 4: 97—99.
Dumanowski B. 1961. Forms of spherical cavities in the Stołowe Mountains. Studies on geology of the Sudetic Mountains. Zesz. nauk. Uniwer. Wrocław. Ser. B: 8: 123—137.
Fusek 1932a. Grupa skał tzw. „diabelskich kamieni” w gminie Folusz (pow. jasielski). Ochr. Przyr. 12: 179.
Fusek 1932b. „Kornuta”, skały najwyższego szczytu Magory, na terenie wsi Przegonina. Ochr. Przyr. 12: 179.
Grzybowski J. 1921. Piaskowiec ciężkowicki (Gres de Ciężkowice). Kosmos 46: 222—226.
Guzik K., Pożaryski W. 1949. Fałd Biecza (Biecz anticline). Biul. Państw. Inst. Geol. 53: 3—33.
Jaskolski S. 1939. Wstęp do charakterystyki petrograficznej niektórych seryj ropnych polskich Karpat Fliszowych (Einfuhrung in die petrographische Charakteristik gewisser olfuhrenden Schichtenfolgen der polnischen Flyschkarpathen). Biul. Państw. Inst. Geol. 23: 1—97.
Jurkiewicz H. 1958. Zespoły mikrofauny ze skał fliszowych fałdu Bóbrki (Karpaty krośnieńskie). Zesz. nauk. Akad. Górn.-Hut. 15, 2: 23—46.
Jurkiewicz H. 1959. Poziomy otwornicowe paleogenu wschodniej części jednostki śląskiej (Microfaunal correlation in the Palaeogene of the eastern part of the Silesian nappe). Rocz. Pol. Tow. Geol. 29 (1960), 3: 235—263.
Jurkiewicz H. 1967. Otwornice paleogenu podmenilitowego polskich Karpat środkowych (Foraminifers in the Sub-Menilitic Palaeogene of the Polish Middle Carpathians). Z badań strat.-paleont. w Polsce 4. Biul. Państw. Inst. Geol. 210: 5—128.
Kettner R. 1957. Všeobecna geologie. 2. Česk. Akad. Věd, Praha.
Klimaszewski M. 1932. „Grzyby skalne” na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem (Mushroomshaped rocks in the subcarpatian hills). Ochr. Przyr. 12: 64—70.
Klimaszewski M. 1934. Grzyby skalne — osobliwości przyrody martwej. Ziemia 24, 1, 2: 34—36.
Klimaszewski M. 1935. „Kamień” koło Szczyrzyca (Curious rock near Szczyrzyc). Ochr. Przyr. 15: 242—246.
Klimaszewski M. 1939—1946. Podział morfologiczny południowej Polski (Morphological division of Southern Poland). Czasop. geogr. 17: 133—182.
Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57—71.
Klimaszewski M. 1952. Zagadnienia plejstocenu południowej Polski (The problems of the Pleistocene in Southern Poland). Z badań czwartorzędu w Polsce 1. Biul. Państw. Inst. Geol. 65: 137—267.
Klimaszewski M. 1961. Geomorfologia ogólna. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Konarski E. 1964. Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic. Przegl. geol. 3: 130—134.
Kondracki J. 1965. Geografia fizyczna Polski. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Koszarski L. 1956. Observations on the Sedimentation of the Ciężkowice Sandstone near Ciężkowice (Carpathian Flysch). Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. 3, 4, 6: 393—398.
Koszarski L. 1962. Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna (The rocks of the Istebna sandstones in the vicinity of Krosno — Flysch Carpathians). Chrońmy Przyr. ojcz. 18, 6: 17—31.
Koszarski L. 1963. Wycieczka W-I-1 w przewodniku: Wewnętrzne Karpaty. Praca zbior. pod red. S. Wdowiarza i W. Nowaka. Karp.-Bałk. Geolog. Asoc. Kongr. 4: 65—78.
Kowalski K. 1954. Jaskinie Polski (Les cavernes de la Pologne). 3. Wyd. Państw Muz. Arch. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Książkiewicz M. 1959. Geologia dynamiczna. Wydawn. Geol. Warszawa.
Kuźniar C. 1923. Sprawozdanie z badań geologicznych w okolicach Dobczyc. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 5: 1—2.
Kuźniar C. 1929. W sprawie dyluwium i morfologii doliny Raby. Wiad. Geogr. 7: 71—72.
Lentschig-Sommer S. 1960. Petrographische Untersuchung der Wabenverwitterung des Elbsandsteins. Jb. Staatl. Mus. Mineral. Geol.: 111 —126.
Łoziński W. 1909. Über die mechanische Verwitterung der Sandsteine im gemassigten Klima. Bull. Acad. Sci. Pol. CI. Sci. math. nat. 1: 1—25.
Mach H. 1932. Okazy przyrody w powiecie bocheńskim i okolicy. Orli Lot 13: 39—42.
Motyka J. 1927. „Miasto Skamieniałe“. O skałkach ciężkowickich i ich ochronie. Ziemia 12, 7: 100—104.
Nyka J. 1965. Diabelskie Kamienie. Ziemia. Publikacja zbiorowa. Wyd. Pol. Tow. Tur.- Kraj.: 224—225.
Pagaczewski S. 1948. Skamieniałe Miasto. Ziemia 39, 3: 66—68.
Pagaczewski S. 1960. Skamieniałe Miasto. Przyr. Polska 7: 15.
Petrascheck W. 1908. Die Oberflachen und Verwitterungsformen im Kreidegebiet von Adersbach und Wekelsdorf. Jb. d. K. K. Geol. Reichs - Anstalt. 58.
Radomska-Świdzińska L. 1932. Na Prządkach i Odrzykoniu. Ziemia 22, 7: 199—207.
Rouppert K. 1922. Kamień-grzyb w Bigoszowce. Ochr. Przyr. 3: 73.
Sosnowski K. 1948. Ziemia Krakowska. Przewodnik wycieczkowy. 2. Wyd. Pol. Tow. Tatrz. Kraków.
Starkel L. 1957. Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą (Morphological development of the escarpment of the Pogorze Karpackie between Dębica and Trzciana). Prace geogr. PAN 11.
Szaflarski J. 1933. Grzyby skalne w okolicy Dobczyc w dolinie Raby. Ziemia 23, 12: 227—229.
Świdziński H. 1932. Projekt rezerwatu „Prządki” pod Krosnem (Projet de la reserve „Prządki” pres Krosno). Ochr. Przyr. 12: 58—64.
Świdziński H. 1933a. „Prządki” — skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” — groupe de rochers pres de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94—125
Świdziński H. 1933b. „Kamień Liski” w Glinnem koło Leska (Liska) („Kamień Liski” — rocher de Lesko — couches de Krosno, Glinne pres de Lesko, Karpates). Ibidem: 126—128.
Świdziński H. 1933c. „Diabli Kamień” (g. Kosiniska) skałka piaskowca magórskiego koło Folusza (p. Jasło) („Diabli Kamień” — „La Pierre du Diable” Gres de Magora, pres de Folusz, district de Jasło, Karpates). Ibidem: 129—131.
Świdziński H. 1934. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w r. 1933 na ark. Brzostek i Pilzno. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 39: 17—18.
Świdziński H. 1935. Wyniki badań geologicznych na obszarze fałdu Brzanka—Liwocz i antykliny Rzepienników (ark. Pilzno). Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 42: 13—14.
Świdziński H. 1936a. Budowa geologiczna Kornut. Rozdz. w pracy: Sulma T., Kornuty — rezerwat na Łemkowszczyźnie (Kornuty bei Gorlice als Naturschutzgebiet). Ochr. Przyr. 16: 57—73.
Świdziński H. 1936b. Dalsze badania w okolicach Ciężkowic. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 45: 13—14.
Świdziński H. 1937. Wyniki zdjęć geologicznych wykonanych w r. 1936 między Gromnikiem i Zakliczynem ark. Pilzno. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 48: 16.
Świdziński H. 1947. Słownik stratygraficzny Północnych Karpat Fliszowych. Biul. Państw. Inst. Geol. 37: 5—124.
Świdziński H. 1953. Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem. Rozdział w: Regionalna Geologia Polski. Karpaty tom 1, zeszyt 2 (Tektonika): 362—422. Praca zbior. pod red. M. Książkiewicza. Wyd. Pol. Tow. Geol. Warszawa.
Tomek W. 1949. Rezerwat „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach koło Tarnowa. Chrońmy Przyr. ojcz. 5, 9/10: 35-40.
Tomek W. 1952. Projektowany rezerwat „Diable Skały” w Bukowcu. Chrońmy Przyr. ojcz. 8, 2: 20—27.
Tomek W. 1963. Ciężkowice i okolica. Przewodnik. Wydawn. Liter. Kraków.
Walczak W. 1937. Jaskinia w Bukowcu. Wierchy 15: 224—229.
Walter H., Dunikowski E. 1882. Geologiczna budowa naftonośnego obszaru zachodniogalicyjskich Karpat. Cz. I. Kosmos 7.
Walter H., Dunikowski E. 1883. Geologiczna budowa naftonośnego obszaru zachodnio-galicyjskich Karpat. Cz. II. Kosmos 8.
Wdowiarz S., Jucha S. 1963. Wycieczka W-II-2 w przewodniku: Wewnętrzne Karpaty. Praca zbior. pod red. S. Wdowiarza i W. Nowaka. Karp.-Bałk. Geolog. Asoc. Kongr. 4: 100—116.
Zerndt J. 1924. Petrografia piaskowców z okolic Ciężkowic (Petrographische Studien uber Karpathen-Sandsteine der Umgegend von Ciężkowice — sudlich Tarnów). Bull. Acad. Pol. Sci. et Let. Ser. A: 195—218.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 35

Start page:

281

End page:

335

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: