Object structure
Title:

Ptaki rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy ; Birds of the reserve MuszkowickiLas Bukowy

Subtitle:

Przyroda rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy w województwie wrocławskim ; Nature of the reserve MuszkowickiLas Bukowy in the voivodship of Wrocław

Creator:

Jakubiec, Zbigniew

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1972

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 151-152

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Muszkowicki Las Bukowy

References:

Belogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Budapest.
Bednorz J., Bogucki Z. 1964. Ptaki rezerwatu „Buki nad Jeziorem Lutomskim” (The birds of the nature reserve „Buki nad Jeziorem Lutomskim” (The birds of the nature reserve „Buki nad Jeziorem Lutomskim). Ochr. Przyr. 30: 157—182.
Ćmak J. 1962. Charakterystyka ekologiczna zespołów ptaków (Aves) w biotopach Chełmowej Góry (Ecological Characteristics of Bird Associations (Aves) in the Habitats of Chełmowa Góra). Ann. UMCS, Sect. C. 17, 8: 259-296.
Czarnecki Z. 1956. Obserwacje ekologiczne nad ptakami Lasku Golęcińskiego pod Poznaniem w roku 1952 (Ecological observations of birds in the Golęcin Wood near Poznań in 1952). Acta orn. 5, 4: 113-155.
Dyrcz A. 1963. Badania porównawcze nad awifauną środowisk: leśnego i parkowego (Comparative studies on the avifauna of wood and park). Acta orn. 7, 11: 337—385.
Dyrcz A. 1964a. Recenzja:"Enemar A. 1959. - On the determination of the size and composition of passerine birds populations durind the breeding season". - Ekol. pol. Ser. B, 10, 2: 142-145.
Dyrcz A. 1964b. Wstępne obserwacje nad ptakami Karkonoskiego Parku Narodowego. Opera corcontica 1: 89-95.
Flössner D. 1964. Die Vogelgemeinschaft eines Traubeneichen-Buchen-Waldes im Norden der Mark Brandenburg. Beitr. Z. Vogelk. 10, 3: 148-176.
Joensen A. H. 1965. En undersøgelse af fuglebestanden i fire løvskovsområder på Als i 1962 og 1963. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 59, 3-4: 116–186.
Kania W. 1968. Ptaki południowo-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej (Birds of the south-eastern part of the Niepołomice Forest). Acta orn. 11, 4: 61-86.
Macko S. 1954. Las bukowy w Muszkowicach na Dolnym Śląsku i jego warunki ekologiczne. Acta Soc. Bot. Pol. 23, 3: 519-545.
Odum E. P. 1963. Podstawy ekologii. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Palmgren P. 1930. Quantitative Untersuchungen über die Vogelfauna in der Wäldern Südfinnlands. Acta zool. Fenn. 7: 1-218.
Ptušenko E. S., Inozjemcev A. A. 1968. Biologia i chozjastviennoje značenie ptic moskovskoj oblasti i soprjedelnych territorij. Moskva, Izdat. Moskvs. Universiteta.
Thiele H-U. 1958. Die Vogelbestände zweier Waldtypen des Bergischen Landes.Waldhygiene 2, 7/8: 201-223.
Tomiałojć L. 1968. Podstawowe metody badań ilościowych awifauny lęgowej obszarów zadrzewionych i osiedli ludzkich. Not. Orn. 9, 1-2: 1-20.
Wasilewski A. 1961. Certain aspects of the habitat selection of birds (Niektóre aspekty wybiórczości środowiskowej ptaków). Ekol. pol. Ser. A, 9, 7: 111-137.
Weber H. 1968. Vergleich der Brutvogeldichte in unberührten und forstwirtschaftlich genutzten Buchenwäldern. Arch. f. Naturschutz u. Landschaftsforsch. 8, 2: 113-134.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 37

Start page:

135

End page:

152

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: