Object structure
Title:

Problem zachowania rezerwatów leśnych w okolicach Opalenia nad dolną Wisłą ; Problem of preservation of forest reserves near Opalenie on the Lower Vistula

Creator:

Herbich, Jacek

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1975

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 136-137

Type of object:

Journal/Article

References:

Abromeit J. 1898—1940. Flora von Ost- und Westpreussen. Berlin—Königsberg.
Celiński F., Filipek M. 1958. Flora i zespoły leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą (The flora and plant communities of the forest — steppe reserve in Bielinek on the Oder). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 4: 5—198.
Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą (Xerotherme Pflanzengesellschaften an der unteren Wisła). Studia Soc. Sc. Torun. 8, 4: 1—156.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza (Geobotanical problems in Pomerania). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 2, 4: 439—658.
Ćwikliński E. 1972. Przenikanie gatunków synantropijnych do zbiorowisk stepowych w rezerwacie Bielinek nad Odrą. (Penetration of synanthropic species into steppe communities in the reservation Bielinek on the Oder). Phytocoenosis 1, 4: 273—282.
Faliński J. B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Rozpr. Uniw. Warsz. 13: 1—256. Warszawa.
Fijałkowski D. 1969. Zespoły kserotermiczne Lubelszczyzny (The xerothermal complexes of the Lublin region). Fol. Soc. Sc. Lublin. Sec. B, 9: 45—51.
Herbich J. 1971. Dokumentacja florystyczna i fitosocjologiczna oraz opis przyrodniczy projektowanego rezerwatu Wiosło Duże w pow. tczewskim. Dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. Rkps.
Herbich J. 1971. Dokumentacja florystyczna i fitosocjologiczna oraz opis przyrodniczy rezerwatu Wiosło Małe w pow. tczewskim. Dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. Rkps.
Herbich J. 1971. Dokumentacja florystyczna i fitosocjologiczna oraz opis przyrodniczy rezerwatu Opalenie Górne w pow. tczewskim. Dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. Rkps.
Herbich J. 1971. Dokumentacja florystyczna i fitosocjologiczna oraz opis przyrodniczy rezerwatu Opalenie Dolne w pow. tczewskim. Dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. Rkps.
Jentys-Szaferowa J. 1959. Ochrona roślin w małych rezerwatach (The Protection of Plants in Small Nature Reserves). Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 5: 19—24.
Kornaś J. 1970. Współczesne zmiany flory polskiej. Wszechświat. 9: 229—234.
Kornaś J. 1971. Uwagi o współczesnym wymieraniu niektórych gatunków roślin synantropijnych w Polsce (Recent decline of some synanthropic plant species in Poland). Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW. 27: 51—64.
Lubliner-Mianowska K. 1960. Jedna z przyczyn ubożenia flory Pomorza (The empoverishment of the flora Pomerania caused by an unreasonable plant collection). Chrońmy Przyr. ojcz. 16, 2: 30—35.
Markowski R. 1971. Regeneracja acidofilnych zbiorowisk leśnych na porębach wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu (Regeneration of acidophilous forest communities on clearings of the island Wolin and south-eastern Uznam). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 35, 1 : 3—29.
Mastyński Z. 1967. Czy naturalne stanowiska kaliny hordowiny w województwie bydgoskim? (Is the locality of the wyfaring tree, Viburnum lantana, in the province of Bydgoszcz a natural one?). Chrońmy Przyr. ojcz. 23, 2: 41.
Medwecka-Kornaś A. 1971. Ekologia a ochrona przyrody (Ecology and nature conservation). Wiad. ekol. 17, 4: 337—352.
Michalik S. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej na terenach chronionych w świetle nowych poglądów na rezerwatową ochronę przyrody. Wszechświat 7—8: 181—186.
Piotrowska H. 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe w Polsce i problemy ich ochrony (The coastal halophilous associations in Poland and problems of their conservation). Ochr. Przyr. 39: 7—63.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pelplin na okres od 1 X 1966 do 30 IX 1976. T. 1—3. Mapa przeglądowa w skali 1 : 20 000.
Preuss H. 1912. Die pontischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet. Beitr. z. Naturdenkmalpflege 2: 350—517. Berlin.
Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły (État actuel des réserves de la végetation xérothermique dans la région de la basse Vistule). Ochr. Przyr. 29: 269— 329.
Wodziczko A. 1926. Ochrona pierwotnej szaty roślinnej na Pomorzu. Ochr. Przyr. 6: 35—50.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 40

Start page:

113

End page:

138

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: