Object structure
Title:

Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim ; Vegetation of the Pilsko nature reserve in the Beskid Żywiecki Mountains (Western Carpathians)

Creator:

Michalik, Stefan

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 73 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Beskid Żywiecki ; Pilsko

References:

Berdau F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa, Kasa im. J. Mianowskiego, s. 827.
Białecka K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. Zesz. Nauk. UJ. Prace bot. 10: 1-149.
Broda J. 1956. Gospodarka leśna w dobrach Żywieckich do końca XVIII w. PWN, Warszawa.
Harmata K. 1969. Notatki florystyczno-fitosocjologiczne z Palenicy (Wzniesienie Gubałowski). Fragm. flor. geobot. 15, 1: 63-67.
Janota E. 1872. Dodatek do flory okolic Białej i Żywca. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 6: 27.
Kawecki W. 1939. Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. Prace Roln.-Leśne PAU 35: 1-171.
Krupa J. 1879. Stosunki florystyczne dorzecza Soły. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 13: 146-182.
Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). 1986. Oprac. zbiorowe pod red. K. Zarzyckiego i W. Wojewody. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Nowak J. 1972. Problemy rozmieszczenia porostów (Lichenes) w polskich Beskidach Zachodnich (podokręg śląsko-babiogórski). Fragm. flor. geobot. 18, 1: 45-142.
Puchalski T. 1961. Kształtowanie się świerków pod wpływem różnego siedliska i zagęszczenia na przykładzie młodnika w górnym reglu na Pilsku (Beskid Żywiecki). Rocznik WSR Poznań, Dod. 3: 1-88.
Puchalski T. 1966. Świerk rodzimy w górnym reglu Pilska. Struktura drzewostanu, przyrost grubości i udział drewna późnego u drzew. Sylwan 12: 1-23.
Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Roln.-Leśne PAU 1: 1-156.
Rehman A. 1866. O roślinności Beskidów Zachodnich. Roczn. Tow. Nauk. Krak. 33: 198-223.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1967. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Walas J. 1936. Szata roślinna Żywiecczyzny. Ziemia 26, 1: 9-15.
Wołoszczak E. 1897. O roślinności karpackiej między Dunajcem a ganicą Śląska. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 32: 1-45.
Zapałowicz H. 1880. Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym (z mapą, przekrojami i dodatkiem do flory Pilska, Policy i Makowskiej Góry). Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 14: 79-251.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 50, część II

Start page:

53

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: