Object structure
Title:

Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina Potoku Żabnik" w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część I. Mszaki ; Vegetation of the projected Dolina Potoku Żabnik nature reserve in Jaworzno (Silesian Upland). Part I. Bryophytes

Creator:

Żarnowiec, Jan ; Klama, Henryk ; Stebel, Adam

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 67-68 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Silesian Upland ; Dolina Żabnika

References:

Fojcik B. 1992. Zanikanie ostoi reliktowych mchów torfowiskowych na Wyżynie Śląskiej (Reducing of the number of localities of relict peat mosses in the area of Silesian Upland). Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 5: 40-44. WBiOŚ i WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec.
Gilewska S. 1972. Wyżyna Śląsko-Małopolska. W: Geomorfologia Polski. Red. M. Klimaszewski. T. 1. PWN, Warszawa, s. 232-339.
Grolle R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from die recent literature. Jour. Bryol. 12: 403-459.
Jędrzejko K. 1985. Wątrobowce (Hepaticopsida) Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Leśnego Pasa Ochronnego na Wyżynie Śląskiej wobec antropopresji [The liverworts (Hepaticopsida) in the Upper Silesian Industrial District and the Forest Protective Belt in the area of the Silesian Upland and its relation to anthropopressure]. Praca habilitacyjna. Wydawn. ŚLAM w Katowicach, Katowice-Sosnowiec.
Jędrzejko K. 1990. Mchy (Bryopsida) Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Leśnego Pasa Ochronnego wobec antropopresji [Mosses (Bryopsida) in the Upper Silesian Industrial District and the Forest Protective Belt and their relation to anthropopressure] . Prace i Studia 39, PAN, Zabrze.
Jędrzejko K., Żarnowiec J., Klama H. 1991. Torfowisko Antoniów nad Trzebyczką koło Dąbrowy Górniczej (Wyżyna Śląska) [The peat-bog Antoniów on the Trzebyczką river near Dąbrowa Górnicza (Silesian Upland)). Ochr. Przyr. 48: 161-193.
Klama H., Tokarska-Guzik B., Żarnowiec J., Stebel A. (1995). Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik” w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część II. Rośliny naczyniowe [Vegetation of the projected Dolina Potoku Żabnik nature reserve ni Jaworzno (Silesian Upland). Part II. Vascular plants]. Ochr. Przyr. 52: 69-77.
Klimat województwa katowickiego w ujęciu syntetycznym (1984). Zakład Badań Regionalnych IMiGW, Oddz. w Katowicach. Msc.
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski (wyd. 4). PWN, Warszawa.
Krupa J. 1882. Zapiski bryologiczne. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 16: 170-204.
Kuc M. 1956. Mchy Wyżyny Śląskiej (Okręg Wapienia Muszlowego) [The mosses of the Silesian Upland (The Muschelkalk Area)]. Acta Soc. Bot. Pol. 25, 4: 629-673.
Kuc M. 1959. Projekt rezerwatów dla ochrony mchów we wschodniej części Wyżyny Śląskiej (A plan of bryologie nature reserves in eastern areas of the Silesian Upland). Ochr. Przyr. 26: 394-418.
Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce (Red list of threatened mosses in Poland). W: Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce (wyd. 2) (List of threatened plants in Poland). Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich. Instytut Botaniki im. W Szulera, PAN, Kraków, s. 79-85.
Ochyra R., Baryła J. 1988. Wyginięcie skorpionowca obłego Scorpidium turgescens (Musci) w Polsce [Extinction of the turgid leather-moss Scorpidium turgescens (Musci) in Poland). Chrońmy Przyr. Ojcz. 44. 3: 68-74.
Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H.., Bocheński W. 1988. Scorpidium turgescens (Th. Jens.) Loeske. W: Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Ser. V. Mchy (Musci) [Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Ser. V. Mosses (Musci)] Red. Z. Tobolewski, T. Wojterski. PWN, Warszawa-Poznań, 3: 49-51.
Ochyra R., Szmajda P., Bednarek-Ochyra H. 1992. List of mosses to be published in ATMOS. In: Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland. Eds. R. Ochyra, P. Szmajda. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University, Kraków-Poznań, 8: 9-14.
Rehman A. 1864. O mchach i wątrobowcach Galicji Zachodniej i stosunku ich do ogółu roślinności. Rocz. Tow. Nauk. Krak. 8. s. 257, Kraków.
Rehman A. 1865. Versuch einer Aufazahlung der Laubmoose von Westgalizien. Verhandl. der k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. in Wien 15: 462-484.
Skawina T. 1969. Gleby. W: Ziemia Chrzanowska i Jaworzno. Monografia, s 81-96 Wydawn. Liter., Kraków.
Stebel A., Żarnowiec J., Klama H. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik” w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część III. Zbiorowiska roślinne [Vegetation of the projected Dolina Potoku Żabnik nature reserve in Jaworzno (Silesian Upland). Part III. Plant communities]. Ochr. Przyr. 52: 79-93.
Szweykowski J. 1992. Czerwona lista wątrobowców zagrożonych w Polsce (Red list of threatened liverworts in Poland). W: Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce (wyd. 2) (List of tlneatened plants in Poland) Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s. 75-78.
Żarnowiec J., Klama H., Stebel A., Tokarska-Guzik B., Węgierek P. (1992). Dokumentacja dla projektowanego rezerwatu mchów glacjalnych położonego wzdłuż potoku Żabnik na terenie leśnictwa Bukowno obręb Jaworzno- -Szczakowa, Ndl. Chrzanów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wojewody Katowickiego. Msc.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

59

End page:

68

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: