Object structure
Title:

Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego "Skała Kmity" i zagadnienia jej ochrony ; The vegetation cover of the Skała Kmity landscape reserve (Cracow Upland) and its conservation

Creator:

Michalik, Stefan ; Michalik, Ryszard ; Michalik, Andrzej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 121-122 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Skała Kmity

References:

Drużkowski M., Dubiel E. 1994. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu "Dolina potoku Rudno" na tle wybranych elementów środowiska abiotycznego. Ochr. Przyr. 51: 81-105.
Jasiewicz A. 1986. Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot., 32, 3: 217-285.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1972. Przegląd ważniejszych zespołów roslinnych Polski. W: Szata roślinna Polski. T. !. PWN, Warszawa, s. 279-501.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. Flor. et Geob. 18 (2): 216-225.
Michalik S. 1979a. Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej. Ochr. Przyr. 42: 93-102.
Michalik S. 1979b. Przestrzenna i ekologiczna koncepcja ochrony szaty roślinnej centralnej części Wyżyny Krakowskiej. Ochr. Przyr. 42: 75-91.
Michalik S. 1980. Roślinność rzeczywista centralnej części Wyżyny Krakowskiej. Ochr. Przyr. 43: 55-74.
Michalik S. 1985. Ekologiczna ochrona czynna biocenoz i krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym. Parki Nar. i Rez. Przyr. 6, 2: 43-56.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Michalik S. 1991. Program aktywnej ochrony zasobów genowych flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 3: 81-91.
Michalik S. 1992. Anthropogenic changes in the meadow vegetation in the Rudawa river valley near Zabierzów (S. Poland). Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 107: 82-93.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

111

End page:

122

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: