Object structure
Title:

Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego "Wąwóz Lipy" na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie) ; Vegetation of the projected Wąwóz Lipy forest reserve in the Kaczawskie Foothills (Western Sudetes)

Creator:

Kwiatkowski, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 183-184 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Western Sudetes ; Kaczawskie Mountains ; Wąwóz Lipa

References:

Denisiuk Z., Kalemba A., Mielnicka B., Pilipowicz W., Przybylski J. 1991. Problems of the contemporary reserve protection in Poland with special regard to vegetation. Ochr. Przyr. 48: 7-29.
Fabiszewski J. Faliński J. B. 1964. O roślinności okolic Przemętu. Przyr. Pol. Zach. 8, 1-4: 23-45.
Fałtynowicz W. 1993. A checklist of polish lichens forming and lichenicolous fungi including parasitic and saprophytic fungi occurring on lichens. Pol. Bot. Stud. 6: 1-65.
Jerzmański J. 1965. Budowa geologiczna północno-wschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia. Biul. Inst. Geol. 185: 109-193.
Kolbek J. 1978. Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. Preslia 50, 3: 213-224.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Korneck D. 1976/1977. Klasse: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 55em. Th. Müller 61. In: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Ed. E. Oberdorfer. Pflanzensoziologie 10, 2: 13-85. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York.
Krotoska T. 1977. Acidofilna dąbrowa Calamagrostio-Quercetum (Hartm. 1934) Scam. 1959 w lasach Włoszakowickich koło Leszna. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., ser. B, 30: 59-67.
Kuczyńska I. 1972. Zbiorowiska leśne Gór Opawskich. Acta Univ. Wrat. 149, Prace Bot. 14: 1-60.
Kwiatkowski P. 1993. Zbiorowiska leśne projektowanego rezerwatu "Góra Zamkowa" koło Wlenia. Acta Univ. Wrat. 1513, Prace Bot. 55: 141-156.
Kwiatkowski P. (w druku). Zbiorowiska leśne Sokołowskich Wzgórz (Pogórze Kaczawskie). Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
Kwiatkowski P. (1994). Zbiorowiska leśne wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Msc.
Limpricht W. 1944. Kalkpflanzen des Bober-Katzbachgebirges und seiner Vorlagen. Englers Bot. Jahrb. 73, 4: 375-417.
Matuszkiewicz J. M. 1988. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 33, 1-2: 107-190.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Moravcová- Husová M. 1964. Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Brandschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. Preslia 36, 3: 272-288.
Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. 1967. Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 2: 1-42.
Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. 1979. Přirozená lesní vegetace Železných hor (Natürliche Waldgesellschaften des Gebirges Železné hory in Ostböhmen). Studie ČSAV 2: 1-203.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 93-145.
Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-279.
Rozmus R. (1976). Zbiorowiska leśne Gór Bardzkich w Sudetach Kłodzkich. Praca doktorska. Inst. Biol. WSP, Kraków.
Tutin T. G. (ed.) 1964-1980. Flora Europaea. vol. I-V. Cambridge University Press, Cambridge.
Walczak W. 1968. Sudety. PWN Warszawa.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.) Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 87-98.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

167

End page:

184

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: