Object structure
Title:

Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego "Wąwóz Lipy" na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie) ; Vegetation of the projected Wąwóz Lipy forest reserve in the Kaczawskie Foothills (Western Sudetes)

Creator:

Kwiatkowski, Paweł

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 183-184 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Sudety Zachodnie ; Pogórze Kaczawskie ; Wąwóz Lipa

References:

Denisiuk Z., Kalemba A., Mielnicka B., Pilipowicz W., Przybylski J. 1991. Problems of the contemporary reserve protection in Poland with special regard to vegetation. Ochr. Przyr. 48: 7-29.
Fabiszewski J. Faliński J. B. 1964. O roślinności okolic Przemętu. Przyr. Pol. Zach. 8, 1-4: 23-45.
Fałtynowicz W. 1993. A checklist of polish lichens forming and lichenicolous fungi including parasitic and saprophytic fungi occurring on lichens. Pol. Bot. Stud. 6: 1-65.
Jerzmański J. 1965. Budowa geologiczna północno-wschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia. Biul. Inst. Geol. 185: 109-193.
Kolbek J. 1978. Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. Preslia 50, 3: 213-224.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Korneck D. 1976/1977. Klasse: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 55em. Th. Müller 61. In: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Ed. E. Oberdorfer. Pflanzensoziologie 10, 2: 13-85. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York.
Krotoska T. 1977. Acidofilna dąbrowa Calamagrostio-Quercetum (Hartm. 1934) Scam. 1959 w lasach Włoszakowickich koło Leszna. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., ser. B, 30: 59-67.
Kuczyńska I. 1972. Zbiorowiska leśne Gór Opawskich. Acta Univ. Wrat. 149, Prace Bot. 14: 1-60.
Kwiatkowski P. 1993. Zbiorowiska leśne projektowanego rezerwatu "Góra Zamkowa" koło Wlenia. Acta Univ. Wrat. 1513, Prace Bot. 55: 141-156.
Kwiatkowski P. (w druku). Zbiorowiska leśne Sokołowskich Wzgórz (Pogórze Kaczawskie). Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
Kwiatkowski P. (1994). Zbiorowiska leśne wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Msc.
Limpricht W. 1944. Kalkpflanzen des Bober-Katzbachgebirges und seiner Vorlagen. Englers Bot. Jahrb. 73, 4: 375-417.
Matuszkiewicz J. M. 1988. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 33, 1-2: 107-190.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Moravcová- Husová M. 1964. Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Brandschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. Preslia 36, 3: 272-288.
Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. 1967. Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 2: 1-42.
Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. 1979. Přirozená lesní vegetace Železných hor (Natürliche Waldgesellschaften des Gebirges Železné hory in Ostböhmen). Studie ČSAV 2: 1-203.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 93-145.
Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-279.
Rozmus R. (1976). Zbiorowiska leśne Gór Bardzkich w Sudetach Kłodzkich. Praca doktorska. Inst. Biol. WSP, Kraków.
Tutin T. G. (ed.) 1964-1980. Flora Europaea. vol. I-V. Cambridge University Press, Cambridge.
Walczak W. 1968. Sudety. PWN Warszawa.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.) Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 87-98.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 52

Start page:

167

End page:

184

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: