Object structure
Title:

Fitosocjologiczna charakterystyka projektowanego rezerwatu leśnego Kryniczka w Puszczy Białowieskiej ; Phytosociological characteristics of the Kryniczka projected nature reserve in the Białowieża Primeval Forest

Creator:

Kloss, Marek

Contributor:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1988

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 72 ; ISBN 83-01-07841-3 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Puszcza Białowieska -- botanika

References:

Gunia S. 1972. Zmiany struktury grubościowej drzewostanów w oddziale 319 Białowieskiego Parku Narodowego. Fol. forest. pol. A, 20: 67-91.
Karpiński J. J. 1949. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn. A, 56: 1-212.
Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowiskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS, Sect. C, Suppl. 6: 2-218.
Paczoski J. 1928. Biologiczna struktura lasu (Die biologische Struktur des Waldes). Sylwan 46: 3-5.
Sokołowski A. W. 1968. Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Prace Inst. Bad. Leśn. 354: 1-130.
Sokołowski A. W. 1976. Projekt uzupełniającej sieci rezerwatów przyrody w Puszczy Białowieskiej. Ochr. Przyr. 41: 119-154.
Sokołowski A. W. 1979. Przegląd zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej. Sylwan 4: 21—29.
Traczyk T. 1962. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31, 4: 621-635.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 46

Start page:

51

End page:

73

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: