Object structure
Title:

Geomorphic structure and land cover of extensively managed floodplains of the Nida River

Creator:

Zając, Tadeusz ; Korzeniak, Joanna ; Solarz, Wojciech ; Zając, Katarzyna ; Król, Wiesław ; Krzyściak-Kosińska, Renata

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 96-97 ; ISSN 1643-9252

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Nida

References:

Allan J. D. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Chapman & Hall, New York, London.
Amoros C. 2001. The concept of habitat diversity between and within ecosystems applied to river side-arm restoration. Environmental Management 28: 805-817.
Baranowski M., Andrzejewska M., Dyduch-Falniowska A., Cierlik G., Górski M., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Solon J., Tworek S. Żylicz T. 2001. Kancepcja sieci Natura 2000 w Polsce. Raport końcowy projektu PL 9608.01.04. IOP PAN Kraków, GRID Warszawa. Msc.
Budelsky R. A., Galatowitsch S. M. 2000. Effects of water regime and competition on the establishment of a native sedge in restored wetlands. J. Applied Ecol. 37: 971-985.
Długość i kilometraż wybranych rzek polskich 1978. WKiŁ, Warszawa.
Dupre C., Diekmann M. 2001. Differences in species richness and life-history traits between grazed and abandoned grasslands in southern Sweden. Ecography 24: 275-286.
Frissel C. A., Bayles D. 1996. Ecosystem management and the conservation of aquatic biodiversity and ecological integrity. Journal of American Water Resources Association 32: 229-240.
Frissel C. A., Ralph C. S. 1998. Stream and Watershed restoration. In: R. J. Naiman, R. E. Bilby (eds.). River Ecology and management. Lessons from the Pacific coastal ecoregion. Springer-Verlag, New York.
Harper D. M., Ebrahimnezhad M. Taylor E., Dickinson S., Decamp O., Verniers G., Balbi T. 1999. A catchment-scale approach to the physical restoration of lowland UK rivers. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 9: 141-157.
Hegland S. J., Van Leeuwen M., Oostermeijer J.G.B. 2001. Population structure of Salvia pratensis in relation to vegetation and management of Dutch dry floodplain grasslands. J. Applied Ecol. 38: 1277-1289.
Jarolimek I.,Banasova V., Otahelova H., Zaliberova M. 2001. Nine-year succession of the herbaceous floodplain vegetation in the Morava river. Ekologia-Bratislava 20: 92-100, Suppl.
Joyce C. 2001. The sensitivity of a species-rich flood meadow plant community to fertilizer nitrogen: the Luznice river floodplain, Czech Republic. Plant Ecology 155: 47-60.
Junk W. J., Bayley P. B., Sparks R. E. 1989. The flood-pulse concept in river-floodplain systems.Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences 106: 110-127.
Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995. Delta środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 5: 27-46.
Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1996. Historia i charakterystyka rozlewisk środkowej Nidy. Wyd. Zarz. Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce.
Łajczak A. 1997. Charakterystyka geomorfologiczna i hydrograficzna doliny Nidy od połączenia z Czarną Nidą do ujścia. Archiwum Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Pińczów.
Montgomery D. R., Buffington J. M. 1998. Channel processes, classification and response. In: R. J. Naiman, R. E. Bilby (eds.). River Ecology and management. Lessons from the Pacific coastal ecoregion. Springer-Verlag, New York.
Podział hydrograficzny Polski cz. I. Zestawienie liczboeo-opisowe 1983; część II Mapa, 1980, WKiŁ, Warszawa.
Pollock M. M. 1998. Biodiversity. In: R. J. Naiman, R. E. Bilby (eds.). River Ecology and management. Lessons from the Pacific coastal ecoregion. Springer-Verlag, New York.
Witkowski Z. J. 2001. Polska w procesie akcesji do Unii Europejskiej: ochrona przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 1: 81-88.
Zając T. 1996. Sytuacja środowiska naturalnego w delcie środkowej Nidy. Aura 12/1996: 11-12.
Zając T., Zając K., Korzeniak J. 1998. Przyrodnicze konsekwencje melioracji w delcie środkowej Nidy. Proceedings of the conference: Krajobraz Dolin Rzecznych, Kraków 15-16.09.1998 r.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

Vol. 59 (2)

Start page:

91

End page:

97

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: