Object structure
Title:

Locality of Epipactis purpurata on Trzebnica Hills

Creator:

Dajdok, Zygmunt

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 76 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

violet helleborine ; Epipactis purpurata ; Epipactis sessilifolia ; Epipactis violacea ; Orchidaceae ; Wzgórza Trzebnickie

References:

Endler Z. 1987. Nowe stanowisko Epipactis purpurata (= E. sessilifolia Peterm., E. violacea Bor.) na Pojezierzu Chodzieskim. Badania Fizjogr. nad Pol. Zach., B, Bot. 38: 173-175.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Macicka T., Wilczyńska W. 1990. Zbiorowiska leśne wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie, Ostrzeszowskie). Acta Univ. Wrat., Prace Bot.. 44: 39-140.
Rothmaler W. 1986. Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und BRD. Kritischer Band, Volk u. Wissen Volkseigener Verl., Berlin.
Schube T. 1904. Flora von Schlesien. W. G. Korn. in Breslau, Breslau.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1977. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

73

End page:

76

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: