Object structure
Title:

Projekt systemu obszarów chronionych w szczytowej części masywu Pilska

Subtitle:

Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska

Group publication title:

Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska

Creator:

Michalik, Stefan

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

Seria A - Wydawnictwa Naukowe ; 24 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 225 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Beskid Żywiecki ; Pilsko ; turystyka górska ; narciarstwo

References:

Białecka K. 1982. Świat roślinny grupy Pilska. Wierchy 51: 167-181.
Łajczak A. 1992. Geomorfologiczna i hydrologiczna charakterystyka rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim (Geomorphological and hydrological characteristics of the Pilsko Nature Reserve, Beskid Żywiecki Mts.). Ochr. Przyr. 50, cz. II: 75-93.
Łajczak A. 1996. Środowisko abiotyczne Pilska ze szczególnym uwzglednieniem obszaru podszczytowego (Abiotic environment of Mt. Pilsko with particular regard to its top). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 13-32.
Michalik S. 1992. Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim [Vegetation of Pilsko nature reserve in Beskid Żywiecki Mountains (Western Carpathians)]. Ochr. Przyr. 50, 2: 53-74.
Michalik S. 1996. Oddziaływanie narciarstwa i turystyki pieszej na szatę roślinną szczytowej części Pilska (The influence of skiing and hiking on the vegetation at the top part of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 161-181.
Szymański S. 1969. Utworzenie rezerwatu w górnym reglu Pilska (Beskid Żywiecki) sprawą pilną i konieczną. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 2: 47-52.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

221

End page:

225

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: