Object structure
Title:

Meadows, pastures and wet habitat communities of the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) : Redaktor ; Zarzycki, Jan ; Wróbel, Iwona ; Vončina, Grzegorz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 246-248 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Adamczyk B., Greszta J. 1982. Gleby. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B 30: 94-112.
Bazyluk W., Liana A. 1982. Fauna bezkręgowców na łąkach. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 352—355.
Bodziarczyk J., Kucharzyk S., Różański W. 1992. Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 25-41.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego Non-forest plant communities of the lower forest zone in the Bieszczady National Park. Monografie Bieszczadzkie 5: 3-162.
Dubiel E. 2004. Zbiorowiska segetalne Pienińskiego Parku Narodowego — Segetal communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 307-323.
Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski) — Non-forest plant communities in the Magura National Park (Beskid Niski Mts.). Prace Bot. UJ 33: 1-60.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Flora and vegetation of the Nowotarskie i Skalskie Klippen-belt. Fragm. Flor. Geobot. 21 (2): 149-246.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego — Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians), 1965-1968. Skala 1 : 10000. Załącznik do: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Grodzińska K., Zarzycki K. 1967. Zbiorowiska pastwiskowe południowej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 74: 11-28.
Kaźmierczak T. 1992. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 71-84.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem — Floral composition and plant biomass of non-utilized meadows in the Pieniny Mountains caused by single moving. Pieniny — Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
Kaźmierczakowa R., Kaźmierczak T., Kosior A. 1997. Kwiecistość łąk Pienińskiego Parku Narodowego i jej związek z fauną trzmielowatych (Bombini) i gąsienicowatych (Ichneumonidae). Ochr. Przyr. 54: 27-58.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym — Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne - Plant communities of the Gorce Mts. (Polish Werstern Carpathians). I. Natural and seminatural non-forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 13 (2): 167-316.
Kulczyński S. 1928. Die pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. 2, ser. B., 2 (1927): 57-203.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995.Vascular plans of Poland - a checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15: 1-303.
Pancer-Kotejowa E. 1977. The nitrogen relation of the Pieniny meadows (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 23, 3-4: 363-408.
Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza — Les associations végétales des prairies fauchables de la partie septentrionale des Tatras et de la Region Subtatrique. Fragm. Flor. Geobot. 6, 2: 95-223.
Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Roln.-Leśne PAU 1: 1-156.
Ralski E. 1931. Łąki, polany i hale pasma Babiej Góry. Prace Roln.-Leśne PAU 4: 1-87.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.
Stuchlikowa B. 1967. Zespoły łąkowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 13 (3): 357-402.
Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. PROP, Monogr. Nauk. 2. Warszawa.
Winnicki T. 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachodnie, Karpaty Wschodnie). Monogr. Bieszcz. 4: 3-215.
Zarzycki J. 1999. Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego — Ecological principles of meadow ecosystem management in the Babia Góra National Park, Western Carpathians. Studia Naturae 45: 1-97.
Zarzycki K. (red.) 1982. Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B 30: 3-578.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 340-351.
Zarzycki K. 1991. Monitoring, Modellierung und Managementvon Halbnatürlichen Wiesenökosystemen im Pieniny Na-tionalpark (Westkarpaten). W: S.Riewenherm, H.Lieth (red.). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (Osnabrück 1989) 19: 513–520.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

195

End page:

251

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: