Object structure
Title:

Segetal communities of the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Dubiel, Eugeniusz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 322 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J. 1980. Mapa typów gleb Pienińskiego Parku Narodowego. PPWK, Warszawa.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Dubiel E. 1984. Dolina Wierzbanówki: 5. Rozwój roślinności na odłogach — The Wierzbanówka Valley: 5. Succesion of vegetation on abandoned fields. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 97-112.
Dubiel E., Trzcińska-Tacik H. 1984. Dolina Wierzbanówki: 4. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych — The Wierzbanówka Valley: 4. Plant communities of the arable fields. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 69-95.
Grodzińska K. 1961. Zespoły łąkowe i polne Wzniesienia Gubałowskiego. Fragm. Flor. Geobot. 7 (2): 357-418.
Grodzińska K. 1973. Zbiorowiska chwastów polnych Pienińskiego Pasa Skałkowego - Segetal communities of the Pieniny Klippen-belt (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 151-173.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego — Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians), 1965-1968. Skala 1 : 10000. Załącznik do: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Kołodziejski S., Parczewski M., Rydlewski J., Valde-Nowak P. 1982. Dzieje osadnictwa w Pieninach od czasów najdawniejszych do połowy XIV w. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, Ser. B. 30: 403-421.
Kornaś J. 1968. Zespoły roślinne Gorców. II. Zespoły synantropijne. Fragm. Flor. Geobot. 14 (1): 83-124.
Kornaś J. 1987. Zmiany roślinności segetalnej w Gorcach w ostatnich 35 latach. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 15: 7-26.
Kostrakiewicz L. 1982. Klimat (Climate). W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B.: 53-69.
Kostuch R. 1982. Rolnictwo i pasterstwo regionu pienińskiego. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 444—456.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995.Vascular plans of Poland - a checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15: 1-303.
Ochrona Środowiska 1999. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. ss. 510.
Perzanowska J. 2004. Klimat Pienin — Climate of the Pieniny Mountains. Studia Naturae 49: 21-32.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku Dz.U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085.
Stuchlikowa B. 1972. Zbiorowiska synantropijne pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 18 (2): 199-214.
Wójcik Z. 1977. Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego metodami biologicznymi. Prace Geogr. 121: 7-111.
Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. PWN, Warszawa-Kraków.
Zarzycki K. 1982. Rośliny rodzime. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian.Studia Naturae, Ser. B: 127-142.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

307

End page:

323

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: