Object structure
Title:

Growth rate of nase, Chondrostoma nasus (L.), in the Dobczyce Reservoir and in the River Raba above the Reservoir

Creator:

Klich, Mariusz

Publisher:

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 185 ; ISSN 0065-132X

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Zbiornik Dobczycki ; Raba (Polska ; rzeka) -- badania [KABA] ; świnka ; Chondrostoma nasus

References:

Balon E.K. 1964. A list and the ecological characterisation of Polish freshwater Cyclostomes and Pisces. Pol. Arch. Hydrobiol., 12, 233-251 [in Polish with English summary].
Chitravadivelu K. 1971. Growth of Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) in Dunajec and Raba of the upper Vistula. Vest. Cs. Spol. Zool., 35, 85-91.
Čugunova N.I. 1959. Rukovodstvo po izučeniu vozrasta i rosta ryb [Guide book to study of the age and growth of fishes]. Moskwa. Izdat. Akad. Nauk SSSR, 163 pp. [in Russian].
Gąsowska M. I960. Die Nase Chondrostoma nasus (L.) aus Wisla und ihrer einiger Nebenflusse. Fragm. Faun. 8, 435-444 [in Polish with German summary].
Iwaszkiewicz M. 1969. Chondrostoma nasus (L.) in the Warta River basin. Roczn. WSR Poznań, 43 (Wydz. Zootechn., 13) 43-50 [in Polish with English summary].
Jelonek M. and Starmach J. 1988. Environmental charakteristics of affluents of Dobczyce Resorvoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983-1985). 3. Ichthyofauna. Acta Hydrobiol., 30, 305-316.
Klimczyk-Janikowska M. 1973. Cyprinid (Chondrostoma nasus L.) from the River Raba. Acta Hydrobiol., 15, 197-213.
Kołder W. 1964. Der Fischbestand der oberen Wisła und seine Veranderungen nach der Erbauung des Staubeckens Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 6, 327-350.
Kołder W., Skóra S. and Włodek J. M. 1974. Ichthyofauna of the River Raba and of its tributaries. Acta Hydrobiol., 16, 65-99.
Kopiejewska W. 1986. Świnka, Chondrostoma nasus [Nase, Chondrostoma nasus]. In: Brylińska M. (ed.) Ryby słodkowodne Polski [Freshwater fishes of Poland]. Warszawa, PWN, 233-236 [in Polish].
Lusk S. 1967. Population dynamics of Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) in the Rokytna River. Acta Sc. Nat. Brno, 1, 473-522.
Lusk S. 1995a. Influence of valley dams on the changes in fish communities inhabiting streams in the Dyja River drainge area. Folia Zool., 44, 45-56.
Lusk S. 1995b. The status of Chondrostoma nasus in waters of the Czech Republic. Folia Zool., 44 (Supl.), 1-8.
Lusk S. and Halacka K. 1995. Anglers’ catches as an indicator of population size of the nose, Chondrostoma nasus. Folia Zool., 44, 185-192.
Olewski B. 1967. Zanik brzany i świnki w Warcie [Extinction of barbel and nase in the River Warta]. Gospodarka Rybna, 19 (6), 6 [in Polish].
Opuszyński K. 1979. Podstawy biologii ryb [Fundamentals of fish biology]. Warszawa, PWRiL, 589 pp. [in Polish].
Prawocheński R. 1963a. Observation in the larval development of the nose carp (Chondrostoma nasus L.). Rocz. Nauk. Roln., B-82, 667-678 [in Polish with English summary].
Prawocheński R. 1963b. The age and growth rate of the nose carp Chondrostoma nasus (L.) from south-east part of Poland. Rocz. Nauk Roln., B-83, 161-182 [in Polish with English summary].
Rychlicki Z. 1933. Świnka Chondrostoma nasus L. [Nase, Chondrostoma nasus L.]. Przegląd Rybacki, 10, 338-344 [in Polish].
Skóra S., Włodek J.M., Augustyn L. and Nawrocki J. 1994. Ichthyofauna of the Biała Dunajcowa river catchment area. Rocz. Nauk. PZW., 7-8, 19-37 [in Polish with English summary].
Starmach J. 1985. Fish zones of the River Dunajec upper catchment basin. Acta Hydrobiol., 25/26, 415-427 [in Polish with English summary].
Starmach J., Jelonek M., Mazurkiewicz G., Fleituch T. and Amirowicz A. 1988. Investigations of the present condition of the ichthyofauna and possible exploitation of the Raba River drainage basin. Rocz. Nauk. PZW., 1, 75-96 [in Polish with English summary].
Starmach K. 1956. Characteristic of rivers from biological and fishery point of view. Pol. Arch. Hydrobiol., 3 (16), 307-332 [in Polish with English summary].
Wajdowicz Z. 1958. Obserwacje nad formowaniem się stada ryb w Zbiorniku Goczałkowickim [Observations on origin of the ichthyofauna in the Goczałkowice Reservoir]. Proc. 4th Congr. Hydrobiol. Pol., Krakow, 24-27 September 1958. Warszawa, Kom. Hydrobiol. PAN, 44-45 [in Polish].

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 42

Issue:

3/4

Start page:

175

End page:

185

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: