Object structure
Title:

Obszary Natura 2000 w dolinach rzecznych

Group publication title:

Ekologiczna sieć NATURA 2000 : problem czy szansa

Creator:

Zając, Katarzyna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2003

Description:

23 cm ; bibliografia na stronach 146-147 ; ISBN 83-918914-1-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

river valleys ; NATURA 2000

References:

Allan J. D. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Chapman & Hall, New York, London.
Andrzejewska M., Baranowski M., Gromadzki M., Makomaska-Juchiewicz M., Weigle A. 2003. Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w Polsce w latach 2001-2003. Sprawozdanie końcowe (umowa nr 989/2001/Wn50/NE-PR-TX/D). NFOŚ, IOP PAN, ZO PAN, GRID-Warszawa - Kraków - Gdańsk. Msc.
Duer I., Wiśniewska M. M. 2002. Stan, zagrożenia i ochrona wód w Polsce. IUCN-The World Conservation Union, Fundacja IUCN Poland (IUCN Office for Central Europe), WWF Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, Warszawa.
Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2003. Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako bszary specjalnej ochrony, powoływane w ramach systemu NATURA 2000 w Polsce. Zakład Ornitologii PAN. 1997-2003. Ministerstwo Środowiska; http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/index.shtml.
Liro A. red. 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. IUCN-Poland, Warszawa.
Maitland P. S., Morgan N. C. 1997. Conservation Management of Freshwater Habitats. Lakes, rivers and wetlands. Chapmann & Hall, London - Weinheim - New York - Tokyo - Melburne - Madras.
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2002. Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywanena terenach Specjalnych Obszrów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce. IOP PAN, Kraków. Msc.
Okruszko T. 2002. Ramowa Dyrektywa Wodna. W: Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa. Cykl szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim; http://www.tnz.most.org.pl/przepisy/
Tworek S., Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Zając K., Nowicki W., Szulczewska B., Kiczyńska A., Weigle A., Baranowski M., Andrzejewska M., Sławik Ł., Szmidt M. 2002. Docelowa sieć krajowego systemuobszarów chronionych z uwzględnieniem łączących je korytarzy ekologicznych. IOP PAN, NFOŚ, Kraków - Warszawa. Msc.
WWF 2000. WWF - Program Europejskie Wody Śródlądowe. Żyjące Rzeki Europy - program działania. WWF International, Kierownictwo Projektu: Thackray Forrester Communications (oraz http://www.wwf.pl/10_pubpl.php).

Start page:

135

End page:

147

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 24, II 907, II 1616, II 6416

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: