Object structure
Title:

Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians) 1. Introduction and description of the investigated area ; Ekosystemy potokowe na terenach pastwisk górskich (Karpaty Zachodnie) 1. Wstęp i opis terenu badań

Creator:

Kownacki, Andrzej

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1983

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 305

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Grajcarek

References:

Birkenmajer K. 1957a. Mapa geologiczna zakryta dorzecza Białej Wody - Geological map with Quaternary cover of the Biała Woda catchment area. 1:10 000 (nonpublished).
Birkenmajer K. 1957b. Mapa geologiczna zakryta dorzecza Czarnej Wody - Geological map with Quaternary cover of the Czarna Woda catchment area. 1:10 000 (nonpublished).
Birkenmajer K. 1970. Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskiem pasie skałkowym Polski. Studia Geol. Pol. 31: 1-81.
Birkenmajer K. 1971. Geneza Wąwozu Homole w Małych Pieninach. Ochr. Przyr. 36: 309-359.
Birkenmajer K. 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wyd. Geol., Warszawa.
Dębski K. 1967. Hydrologia. 2. Potamologia. PWRiL, Warszawa.
Dobrzański B., Gliński J., Guz T. 1962. The agricultural utility of soils in the basin basin of the upper part of Grajcarek torrent. Roczn. Nauk Roln., D, 96: 93-112.
Dobrzański B., Gliński J., Guz T., Pomian J. 1958. Soils of the Biała Woda river basin. Roczn. Nauk. Roln., F, 72: 963-990.
Dobrzański B., Gliński J., Guz T., Pomian J. 1962. A characteristics of eroded soils of the Czarna Woda torrent basin. Roczn. Nauk Roln., D, 96: 63-92.
Fabijanowski J. 1972. The forests of the Biała Woda basin and some general rules for their management. Roczn. Nauk Roln., D, 118: 113-148.
Gerlach T. 1966. Développement actuel des versants dans le bassin du haut Grajcarek (Les Hautes Beskides - Les Carpathes Occidentales). Prace Geogr. 52: 1-111.
Jagła S., Kostuch R., Kopeć S., Karkoszka W. 1977. An estimation of the management and utilization of the grazing areas in Jaworki. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN 18: 47-65.
Komornicki T. 1958. Soils of the sample grazing grounds at Jaworki near Szczawnica. Roczn. Nauk Roln., F, 72: 993-1013.
Kostuch R. 1966. Grasslands in Biała Woda catchment area. Roczn. Nauk Roln., D, 118: 161-184.
Kostuch R., Król J. 1966. Grasslands in Czarna Woda catchment area on the background of physiographic conditions in their own and in Biała Woda catchment area. Roczn. Nauk Roln., D, 118: 185-215.
Kurek S., Głuszecki K., Jagła S., Kostuch R., Pawlik-Dobrowolski J. 1978. Przyrodnicze podstawy użytkowania ziemi w Karpatach - Natural principles of the utilization of soils in the Carpathians. Mat. Instruktaż. IMUZ. 1-44.
Myczkowski S., Grabski S. 1962. Zbiorowiska leśne doliny Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim. Rocz. Nauk roln. 96, ser. D: 149-191.
Prochal P. 1962. Characteristic of the hydrographic network of the torrent Grajcarek spring stream in light of physiographic conditions. Roczn. Nauk Roln., D, 96: 13-62.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 24

Issue:

4

Start page:

291

End page:

305

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: