Object structure
Title:

Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians) 8. Benthic invertebrates ; Ekosystemy potokowe na terenach pastwisk górskich (Karpaty Zachodnie) 8. Fauna bezkręgowców

Creator:

Kownacki, Andrzej

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1983

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 389-390

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Biesiadka E. 1979. Water-mites (Hydracarina) of the Pieniny Mountains. Fragm. Faun. 24: 97-137.
Bombówna M. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 3. Chemical composition on water. Acta Hydrobiol. 24: 321-335.
Dance K. W., Hynes H. B. N. 1980. Some effects of agricultural land use on stream insect communities. Environmental Poll., A, 22: 19-28.
Dumnicka E. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 9. Oligochaeta. Acta Hydrobiol. 24: 391-398.
Galewski K. 1979. The aquatic Coleoptera (Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae and Hydrophilidae)of the Pieniny Mts. Fragm. Faun. 24: 227-281.
Hoopes R. L. 1974. Flooding, as result of Hurricane Agnes, and its effect on macrobenthic community in an infertile headwater in central Pennsylvania. Limnol. Oceanogr. 19: 853-857.
Kasprzak K. 1979. Oligochaets (Oligochaeta) of the Pieniny Mountains. 2. Naididae, Tubificidae, Haplotaxidae, Lumbriculidae, Branchiobdellidae. Fragm. Faun. 24: 57-80.
Kawecka B. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 6. Sessile algae communities. Acta Hydrobiol. 24: 357-365.
Kownacki A. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians) 1. Introduction and description of investigated area. Acta Hydrobiologica 24: 291-305.
Kurek S., Pawlik-Dobrowolski J. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 2. Hydrological characteristics. Acta Hydrobiol. 24: 399-403.
Mielewczyk S. 1978a. Die Wasserwanzen (Heteroptera aquatica et semiaquatica) der Pieninen. Fragm. Faun. 22: 295-336.
Mielewczyk S. 1978b. Libellen (Odonata) der Pieninen. Fragm. Faun. 22: 265-294.
Niesiołowski S. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians) 10. Simuliidae. Acta Hydrobiologica 24: 399-403.
Riedel W. 1978. Chruściki (Trichoptera) Pienin. Fragm. Faun. 22: 247–263.
Sowa R. 1975. Ecology and biogeography of mayflies (Ephemeroptera) of running waters in the Polish part of the Carpathians. 1. Distribution and quantitative analysis. Acta Hydrobiol. 17(3): 223-297.
Wojtas F. 1964. Widelnice (Plecoptera) Tatr i Podhala. Łódź, 1-30.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 24

Issue:

4

Start page:

375

End page:

390

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: