Object structure
Title:

Diversity of benthic macroinvertebrates as a monitoring method for polluted rivers

Creator:

Kownacki, Andrzej

Publisher:

Karol Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 214

Type of object:

Journal/Article

References:

Biesiadka E, Kasprzak K. 1977. An investigation on the macrofauna of the River Warta within the city Poznań. Acta Hydrobiol. 19: 109-122.
Dratnal E., Szczęsny B. 1965. Benthic fauna of the Dunajec river. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 161-214.
Dratnal E. 1976. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych w potoku Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym i na terenie przyległym [Benthic invertebrate communities of the Prądnik stream]. Ochr. Przyr., 41, 281-321.
Dratnal E., Sowa R., Szczęsny B. 1979. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa - Sromowce Niżne [Benthic invertebrate communities of Dunajec River between Harklowa and Sromowce Niżne], Ochr. Przyr., 42, 183-215.
Dumnicka E., Kownacki A. 1988. A regulated river ecosystem in a polluted section of the Upper Vistula. 8. Macroinvertebrates. Acta Hydrobiol., 30, 81-97.
Głowaciński Z. 1994. Różnorodność gatunkowa - interpretacja pojęcia, sposoby oceny i ochrona. Roczniki Bieszczadzkie 3: 25-41.
Gliwicz J. 1992. Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody. Wiad. Ekol. 38: 211-219.
Hawksworth L. (ed.) 1996. Biodiversity (measurement and estimation). London, Chapman and Hall, 122 pp.
Hilbricht-Ilkowska A. 1998. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych - problemy, potrzeby, działania. Idee ekologiczne, 13, Ser. Szkice, 7: 13-54.
Kownacki A. 1977. Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 4. The bottom fauna of the stream Rybi Potok (the High Tatra Mts.). Acta Hydrobiol. 19: 293-312.
Kownacki A., Starmach J. 1989. Ocena jakości wód Górnego Dunajca i kierunki zmian pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej. W: StarmachJ. (red.). Dunajec wczoraj-dziś-jutro. SGGW AR Warszawa, CPBP 04.10. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego., 11: 95-108.
Kownacki A. 1997. Vistula viva an Vistula mortua? In: Manecki A. (ed.) Woda dla Krakowa. Problemy ekologiczne Krakowa, 19: 95-103.
Kownacki A. 1999. Checklist of macroinvertebrates in the River Vistula. Acta Hydrobiol. 41: 45-75.
Starmach K. 1948. Wiek i wzrost brzan (Barbus barbus L.) poławianych w Wiśle w okolicy Krakowa [The age and growth of barbel (Barbus barbus L.) fished in the River Vistula near Cracow]. Prace roln.-leśne PAU, 39: 1-42.
Szczęsny B. 1974. The effect of sewage from the town Krynica on the benthic invertebrates communities of the Kryniczanka stream. Acta Hydrobiol. 16: 1-29.
Szczęsny B. (ed.) 1995. Degradacja fauny bezkręgowców bentosowych Dunajca w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego [Degradation of the benthic invertebrate fauna of the Dunajec river in the neighbourhood of Pieniny National Park (Southern Poland)]. Ochr. Przyr. 52: 207-224.
Wielgosz S. 1979. The effect of wastes from the town of Olsztyn on invertebrate communities in the bottom of the River Łyna. Acta Hydrobiol. 21: 149-165.
Zięba J., Zaćwilichowska K. 1966. Fauna denna Wisły pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem - Bottom fauna in the Vistula between Oświęcim and Cracow. Acta Hydrobiol. 8, Suppl. 1: 389-410.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 42

Issue:

3/4

Start page:

207

End page:

214

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: