Object structure
Title:

Biocenoza potoku wysokogórskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 2. Bakterie jako wskaźnik zanieczyszczenia wody Rybiego Potoku ; Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 2. Bacteria as a index of water pollution of the Rybi Potok stream

Creator:

Starzecka, Aleksandra

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 269-270

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

tourism - environmental aspect ; Rybi Potok ; Tatry

References:

Bombówna M. 1965. Hydrochemical investigation of the Morskie Oko lake and Czarny Staw lake above Morskie Oko lake and Czarny Staw lake above Morskie Oko in Tatra Mountains. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 7-17.
Bombówna M. 1971. Skład chemiczny wody potoków Polskich Tatr Wysokich ze szczególnym uwzględnieniem Suchej Wody - The chemical composition of the water of the Polish High Tatra Mts., particularly with regard to the stream Sucha Woda. Acta Hydrobiol. 13: 379-391.
Bombówna M. 1977. Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 1. Chemism of the Rybi Potok waters and the chlorophyll a content in attached algae and seston in relation to the pollution. Acta Hydrobiol. 19: 234-255.
Cabejszek I., Koziorowski B., Stanisławska J. 1957. Wytyczne do oceny sanitarnej stopnia zanieczyszczenia wód rzecznych. Gaz, Woda, Techn. Sanit., 3, 144.
Fischer E. 1959. Bakterie dwóch zbiorników wodnych jaskiń tatrzańskich - Bakterii dvuch vodoemov tatranskich peščer - The bacteria of two water reservoirs in Tatra caves. Pol. Arch. Hydrobiol. 6 (19): 188-199.
Goering J. J. 1972. The role of nitrogen in eutrophic processes. W: R. Mitchell (ed.). Water Pollution Microbiology. New York, London, Sydney, Toronto, J. Willey, 43-68
Gerba C. P., Schaiberger G. E. 1973. Biscayne Bay: bacteriological data interpretation. Florida Scientist, 36: 104-109.
Godlewska-Lipowa W., Sobierajska M., Zamysławska I. 1974. Badania mikrobiologiczne jezior Długiego i Miejskiego w Szczytnie. Zeszyty Nauk. ART, Olsztyn, Ochrona Wód, 3: 29-53.
Kawecka B. 1965. Communities of benthic algae in the River Białka and its Tatra tributaries the Rybi Potok and Roztoka. Limnol. Inv. in the Tatra Mts and Dunajec River Basin. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 113-127.
Kawecka B. 1971. Strefowe rozmieszczenie zbiorowisk glonów w potokach Polskich Tatr Wysokich - Zonal distribution of algae communities in streams of the Polish High Tatra Mts. Acta Hydrobiol. 13: 393-414.
Kawecka B. 1977. Biocenoza potoku wysokogórskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 3. Zbiorowiska glonów osiadłych w Rybim Potoku (Tatry Wysokie, Polska) - Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 3. Attached algae communities in the stream Rybi Potok (the HighTatra Mts, Poland) polluted with domestic sewage. Acta Hydrobiol. 19: 271-292.
Kawecka B., Kownacka M., Kownacki A. 1971. Ogólna charakterystyka biocenoz w potokach polskich Tatr Wysokich - General characteristic of the biocenosis in the streams of the Polish High Tatras. Acta Hydrobiol. 13: 465-476.
Kownacka M. 1971. Fauna denna potoku Sucha Woda (Tatry Wysokie) w cyklu rocznym - The bottom fauna of the stream Sucha Woda (High Tatra Mts) in the annual cycle. Acta Hydrobiol. 13: 415-438.
Kownacki A. 1971. Taksoceny Chironomidae w potokach Polskich Tatr Wysokich - Taxocenes of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts. Acta Hydrobiol. 13: 439-464.
Kownacki A., Kownacka M. 1971. Significance of Chironomidae in the ecological characteristics of the streams in the High Tatra. Limnol. 8: 53-59.
Kownacki A. 1977. Biocenoza potoku wysokogórskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 4. Fauna denna Rybiego Potoku (Tatry Wysokie) - Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 4. The bottom fauna of the stream Rybi Potok (the High Tatra Mts.). Acta Hydrobiol. 19: 293-312.
Oleksynowa K. 1970. Charakterystyka geochemiczna wód tatrzańskich - Geochemical characterization of the waters in the Tatra Mountains. Acta Hydrobiol. 12: 1-110.
Oleksynowa K., Komornicki T. 1965. The chemical composition of the water in the Polish Tatra Mountains and the problem of its variation in time. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 91-111.
Pasternak K. 1965. The chemical composition of sediments in some Tatra Lakes. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 59-73.
Pasternak K. 1971. Fizjografia i charakter podłoża zlewni potoków Polskich Tatr Wysokich - The physiography and character of the substratum od the drainage areas streams of the Polish High Mts. Acta Hydrobiol. 13: 363-378.
Rodina A. 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. PWRiL, Warszawa.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 19

Issue:

3

Start page:

257

End page:

270

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: