Object structure
Title:

Bakteriologiczna charakterystyka wody Nidy i jej dopływów ; Bacteriological characteristics of water in the River Nida and its tributaries

Creator:

Starzecka, Aleksandra

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 359-360

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Nida

References:

Cabajszek I., Gawrych B., Łuczak J., Maleszewska J., Sikorowska C., Stanisławska J. 1967. Stan higieniczno-sanitarny rzeki Wisły w rejonie Płocka w 1966 r. Gaz, Woda, Techn. Sanit. 41: 58-62.
Collins C. H., Pyne P. M. 1970. Microbiological methods. London, Butterworths.
Keller G. 1960. Bacteriological aspects of pollution in the Juskei-Crocodile river system in the Transval, South Africa. Hydrobiol. 14: 205-256.
Kudrjavcev V. M. 1974. Produkcija fitoplanktona, destrukcija organičeskogo veščestva i čislennost bakterii v Volge i ee vodochraniliščach (I jul 1969). Trudy Inst. Biol. Vnutr. Vod 28 (31): 19-27.
Luchterowa A. 1961. Z badań nad biocenozą bakteryjną rzeki Wisły. 5. Zjazd Hydrobiol. Pol. w Gdańsku. Streszcz. Ref., 77-78.
Luchterowa A. 1962a. Zespół bakteryjny potoku Wielka Puszcza - Bacterial association of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 4: 21-28.
Luchterowa A. 1962b. Niektóre zespoły bakteryjne rzeki Wisły w rejonie Płocka. Roczn. PZH, 13: 245-253.
Luchterowa A., Grela J. 1969. Zespoły bakteryne Małej Wisły w rejonie Czechowic - Bacterial associations of the Mała Wisła river in the region of Czechowice. Acta Hydrobiol. 11: 273-283.
Luchterowa A., Michalska D. 1966. Bakteryjne zespoły w rzece Wiśle - Bacterial associations of the Vistula. Acta Microbiol. Pol. 15: 187-192.
Mosevič M. V. 1961. Vlijanie stočnych vod nekotorych vidov promyslennosti na mikrobiologičeskie procesy v vodoemach. Trudy Sovešč. Komisji Ak. Nauk SSSR, 10: 87-91.
Mucha V., Daubner I. 1966. Hydromikrobiologie československého úseku Dunaja. W: Mucha V. (red.). Limnológia československého úseku Dunaja. Bratislava, Slov. Akad. Vied, 182-217.
Paluch J. 1965. Microflora of the river polluted with cellulose and papee mill waste waters. Acta Microbiol. Pol. 24: 327-336.
Paluch J., Radecka S., Filipowicz J. 1956. Stan sanitarny górnego biegu Wisły i jej dopływów oraz terenu zalewu w Goczałkowicach - Der bakteriologische Zustand der Oberlaufes der Wisła und ihrer Nebenflüsse, sowie des zu überflutenden Gebietes bei Goczałkowice. Acta Microbiol. Pol. 5: 187-196.
Pasternak K. 1973. Występowanie i zmienność mikroelementów w wodzie w podłużnym przekroju rzeki Nidy - The occurence and variability of microelements in the water in the longitudinal section of the river Nida. Acta Hydrobiol. 15: 357-378.
Pasternak K., Starzecka A. 1979. Chemizm wody rzeki Nidy i niektóre relacje z bakteriologicznymi jej cechami - Chemism of the River Nida water and some relations between its bacteriological and chemical features. Acta Hydrobiol. 21: 361-395.
Raj. H. 1964. The bacteriological studies on the Yamuna river (Delhi, India). Sb. Vys. Školy Chem. Techn. w Praze, Techn. Wody, 8, 1.
Rjabov F. P. 1961. Mikrobiologičeskaja charakteristika verchnej časti Kachovskogo vodochranilišča v svjazi s zagrazneniem ego stočnymi vodami. Trudy Sovešč. Ichtiol. Komisji Ak. Nauk SSSR, 10: 96-98.
Rodina A. G. 1964. Mikrobiologičeskie issledovanija reki Oki. Zagraznenie i samoočiščenie reki Oki. Trudy Zool. Inst. 32: 52-80.
Rodina A. G. 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. PWRiL, Warszawa.
Rodina A. G., Kuzneckaja H. K. 1968. Zagraznenie i samoočiščenie reki Nevy. Čislennost bakterioplanktona v reke Neve i ee pritokach. Trudy Zool. Inst. 45: 117-166.
Starzecka A. 1975. Nowy typ batometru z cięgnem giętkim Bowdena. Wiad. Bot. 19: 243-246.
Starzecka A. 1977. Biocenoza potoku wysokogórskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 2. Bakterie jako wskaźnik zanieczyszczenia wody Rybiego Potoku - Biocenosis of a high-mountain stream under the influence of tourism. 2. Bacteria as an index of pollution of the Rybi Potok stream. Acta Hydrobiol. 19: 257-270.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 21

Issue:

4

Start page:

341

End page:

360

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: