Object structure
Title:

Water mites (Hydracarina) of three small lakes in the neighbourhood of Poznań ; Wodopójki (Hydracarina) trzech niewielkich jezior okolic Poznania

Creator:

Zawal, Andrzej

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 173-174

Type of object:

Journal/Article

References:

Biesiadka E. 1972. Zmiany w faunie wodopójek (Hydracarina) Jeziora Kierskiego - Changes in fauna of water mites (Hydracarina) of Kierskie Lake. Pol. Pismo Ent., 42, 263-271.
Biesiadka E., 1972. Wodopójki (Hydracarina) Wielkopolskiego Parku Narodowego [Water mites (Hydracarina) of Great Poland National Park]. Poznań, PTPN, 5, 3, 1-102.
Biesiadka E., 1977. Hydracarina. Kraków, Monogr. Fauny Polski, 281-349.
Biesiadka E., Cichocka M., Zawal A. 1989. Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z Pojezierza Mazurskiego - New and rare species of water mites (Hydracarina) in the fauna of Poland from Mazurian lake district. Przegl. Zool., 33, 237-242.
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski [Physical geography of Poland]. Warszawa, PWN, 296-297.
Kowalik W. 1973. Wodopójki (Hydracarina) Jezior Sosnowickich na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim - Water mites (Hydracarina) of the Sosnowica Lakes in the Łęczna and Włodawa lake district. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, C, 28, 331-351.
Kowalik W. 1977. Występowanie i rozmieszczenie wodopójek (Hydracarina) w strefie przydennej jeziora Piaseczno - Occurrence and distribution of water mites (Hydracarina) in ground zone of Piaseczno lake. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, C, 32, 324-344.
Kowalik W. 1978. Występowanie wodopójek (Hydracarina) w jeziorach o różnej trofii na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim - Occurrence of water mites (Hydracarina) in lakes of different trophic in the Łęczna and Włodawa lake district. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, C, 33, 443-468.
Pieczyński E. 1959. Wodopójki (Hydracarina) niektórych środowisk litoralowych jeziora Tajty i innych jezior mazurskich - Aquatic mites (Hydracarina) of some littoral environments of lake Tajty and other Mazurian lakes. Ecol. pol., A, 7, 143-168.
Pieczyński E. 1960. Charakter zasiedlenia strefy litoralnej jeziora Wilkus przez faunę wodopójek (Hydracarina) [The character of settling of the Lake Wilkus littoral zone by water mites fauna (Hydracarina)]. Ecol. pol., B, 6, 339-346.
Pieczyński E. 1960. Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus - Formation of groupings of water mites (Hydracarina) in different environments of Lake Wilkus. Ecol. pol., 8, 8, 169-198.
Pieczyński E. 1963. Some regularities in the occurrence of water mites (Hydracarina) in the littoral of 41 lakes in the river Krutynia basin and the Mikołajki district. Ecol. pol., A, 11, 5, 141-157.
Pieczyński E. 1964. Analysis of numbers, activity and distribution of water mites (Hydracarina) and some other aquatic invertebrates in the lake littoral and sublittoral. Ecol. pol., A, 12, 35, 691-735.
Pieczyński E. 1967. The occurrence of water mites (Hydracarina) and some other invertebrates in the littoral and central part of Lake Śniardwy. Ecol. pol., A, 15, 543-551.
Pieczyński E. 1976. Ecology of water mites (Hydracarina) in lakes. Pol. ecol. stud., 5-54.
Tutaj J. 1936. Wodopójki (Hydracarina) najbliższych okolic Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Kierskiego [Water mites (Hydracarina) in the immediate vicinity of Poznań with particular regard to Lake Kierskie]. PTPN, Prace Kom. mat.-przyr., B, 8, 1-73.
Viets K. 1924. Die Hydracarinen der norddeutschen, besonders der Holsteinischen Seen. Arch. Hydrobiol., Suppl., 4. 71-179.
Zacharias O. 1887. Faunistinische Studien in westpreussischen Seen. Schr. naturf. Ges., Danzig, 6, 43-72.
Zawal A., 1985. Arrenurus suecicus Lundblad - nowy dla Polski gatunek wodopójek (Hydrachnellae, Acari) - Arrenurus suecicus Lundblad - a new water mite species (Hydrachnellae, Acari) from Poland. Przygl. Zool., 29, 317-319.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 34

Issue:

1/2

Start page:

157

End page:

174

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: