Object structure
Title:

Conversion formulae and nomograms for various measurements of length in the peled (Coregonus peled Gmel.) ; Wzory konwersyjne i nomogramy dla różnych pomiarów długości u pelugi (Coregonus peled Gmel.)

Creator:

Mamcarz, Andrzej

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1986

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na 480-481

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Carlander K. D., Smith L. L. 1945. Some factors to consider in the choice between standard, fork or total lengths in fishery investigations. Copeia, 1: 7-12.
Chugunova N. I. 1955. O vosstanovlenie istorii individualnoj žizni ryb po jejo češuje. Zool. Ž. 5: 1099-1118.
Chugunova N. I. 1963. Age and growth studies in fish. Washington, Nat. Sci. Found, 132 pp.
Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwarolniczego. PWN, Warszawa, 596 pp.
Healey M. C. 1975. Dynamics of exploited whitefish populations and their management with special reference to the Northwest Territories. J. Fish. Res. Bd Canada, 32: 427-448.
Hile R. 1948. Standarization of methods of expressing lengths and weights of fish. Trans. Am. Fish. Soc. (1945), 75: 157-164.
Lagler R. F. 1956. Freshwater fishery biology. Dubuque, Iowa, C. Brown Co., 421 pp.
Lagler K. F. 1971. Capture, sampling and examination of fishes. In: W. E. Ricker (Ed.) Methods for assessment of fish production in fresh waters. Oxford - Edinburgh, Blackwell Sci. Publ. 7-44.
Lowe-McConnell R. H. 1971. Identification of freshwater fishes. In: W. E. Ricker (Ed.) Methods for assessment of fish production in fresh waters. Oxford - Edinburgh, Blackwell Sci. Publ. 45-81.
Mamcarz A., Szczerbowski J. A. 1984. Rearing of coregonid fishes (Coregonidae) in illuminated lake cages. 1. Growth and survival of Coregonus lavaretus L. and Coregonus peled Gmel. Aquaculture, 40: 135-145.
Pravdin I. F. 1966. Rukovodstvo po izučeniju ryb. Mockva, Pišč. Promysl., 376 pp.
Ristkok J. 1970. Andmeid kalade täls - ja kehapikkuse vahekorrast. Učen. Zap. Tartusk. Univ., 225: 61-71.
Witkowski A., Kowalewski M., Kokurewicz B. 1984. Lipień. PWRiL, Warszawa, 214 pp.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 28

Issue:

3/4

Start page:

475

End page:

481

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: