Object structure
Title:

Caddisflies (Trichoptera) of the springs of the Kraków-Częstochowa and the Miechów Uplands (Poland) ; Chruściki (Trichoptera) źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej (Polska)

Creator:

Czachorowski, Stanisław (1963– ) ORCID

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 404-405

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

caddisflies ; Trichoptera

References:

Biesiadka E. 1977. Hydracarina. Monogr. Fauny Polski. 7, 281-350.
Biesiadka E. 1979. Water-mites (Hydracarina) of the Pieniny Mountains. Fragm. Faun. 24: 97-173.
Biesiadka E., Cichocka M., Warzecha B. 1990. Water mites (Hydracarina) of the springs in the Kraków-Częstochowa and Miechów Upland. Acta Hydrobiol. 32: 171-186.
Czachorowski S. 1986. Wstępne badania makrobentosu cennych przyrdniczo źródeł Wyżyny Miechowskiej. Spektrum 2: 125-133.
Czachorowski S. 1991. Chruściki (Trichoptera) Karkonoszy: przyczynek do znajomości rozmieszczenia larw. [Some notes on the distribution of caddish-flies larvae of the Karkonosze Mountains]. Fragmenta Faunistica 35: 151–166.
Demel K. 1922. Fauna zimowa w źródłach wigierskich. Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach Instytutu im. M. Nenckiego (Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Warszawa, 1 (2): 1–26.
Drzał M., Dynowska I. 1982. Cenne przyrodnicze źródła na Wyżynie Miechowskiej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. 10: 321-359.
Dynowska I. 1979. Charakterystyka żródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. 7: 391-421.
Dynowska I. 1983. Żródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. 11: 7-234.
Glapska G. 1986. Chruściki (Trichoptera) rzek lessowego obrzeża Gór Świętokrzyskich - Caddisfies (Trichoptera) of the rivers of the loessing rim of Holy Cross Mountains (Świętokrzyskie Mountains). Fragm. Faun. 30: 25-53.
Illies J. 1955. Der biologische Aspect der limnologischen Flieswassertypisierung. Arch. Hydrobiol. Suppl. 22: 337-346.
Michejda J. 1954. Analiza stosunków ekologicznych źródeł i potoków Gór Stołowych. Prace Kom. mat.-przyr. PTPN, B, 6: 1-110.
Riedel W. 1966. Chruściki (Trichoptera) potoków Bieszczadów. Fragm. Faun. 13: 51-112.
Riedel W. 1972. Materiały do znajomości rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) w Polsce, 2. Fragm. Faun. 18: 245-256.
Riedel W. 1978. Chruściki (Trichoptera) Pienin. Fragm. Faun. 22: 247–263.
Szczęsny B. 1968. Fauna denna potoku Sąspówka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 33: 215—235.
Szczęsny B. 1986. Caddisflies (Trichoptera) of running waters in the Polish North Carpathians. Acta Zool. Cracov., 29, 501-586.
Tomaszewski C. 1972. Fauna Niebieskich Źródeł - Chruściki. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzk., ser. 2, 46: 59-63.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 32

Issue:

3/4

Start page:

391

End page:

405

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: