Object structure
Title:

Akumulacja metali ciężkich w osadach powodzi z 1997 roku ; Accumulation of heavy metals in the flood sediments of 1997

Group publication title:

Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi ; A strategy of landscape and biological diversity conservation in valuable nature areas, affected by flood disaster

Creator:

Ciszewski, Dariusz

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

24 cm ; tabela ; ISBN 83-87345-13-X

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Powodzie -- aspekt środowiskowy -- Polska -- 1990- [KABA]

Start page:

33

End page:

37

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 23

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: